Nieuws/Financieel
1696015
Financieel

Regeling moet problematiek slapend dienstverband aanpakken

Compensatie voor werkgevers bij ontslag langdurig ziek personeel

Minister Wouter Koolmees

Minister Wouter Koolmees

Werkgevers worden vanaf 1 januari 2020 gecompenseerd als zij langdurig zieke werknemers willen ontslaan. Dat schrijft minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in antwoord op Kamervragen van de SP.

Minister Wouter Koolmees

Minister Wouter Koolmees

De maatregel geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Werkgevers die na die datum de transitievergoeding hebben verstrekt, kunnen aanspraak maken op de compensatie als aan de voorwaarden is voldaan. Op die manier hoopt het kabinet de problematiek rond de ‘slapende’ dienstverbanden aan te pakken.

Truc

Uit cijfers van verschillende rechtsbijstandverzekeraars blijkt dat duizenden werknemers die ziek of arbeidsongeschikt zijn te maken hebben met een ‘slapend’ dienstverband waarin geen loon wordt doorbetaald. Werkgevers gebruiken deze truc om te voorkomen dat een forse transitievergoeding moet worden betaald als de arbeidsovereenkomst na twee jaar stopt.

Bedrijven zijn nu verplicht om het salaris van zieke werknemers 104 weken door te betalen. Als zij de arbeidsovereenkomst met de langdurig arbeidsongeschikte werknemer willen opzeggen, moet de werkgever ook een transitievergoeding betalen.

Oplossing

Het kabinet wil dat er een oplossing komt voor het probleem en heeft een wetsvoorstel ingediend. ,,Ik streef ernaar om de maatregel met ingang van 1 januari 2020 in werking te laten treden”, aldus Koolmees.