Financieel/Geld
1696899
Geld

Gemeenten: laat ons op leeftijd discrimineren

Selectie aan de poort: alleen nog maar jongeren in de Stopera?

Selectie aan de poort: alleen nog maar jongeren in de Stopera?

Amsterdam - Gemeenten willen vrijgesteld worden van de regel dat ze sollicitanten niet vanwege hun leeftijd mogen afwijzen. De lokale overheden hebben, samen met de vakbonden, aan het kabinet gevraagd om dat voor elkaar te boksen.

Selectie aan de poort: alleen nog maar jongeren in de Stopera?

Selectie aan de poort: alleen nog maar jongeren in de Stopera?

De afgelopen jaren deden gemeenten al legaal aan leeftijdsdiscriminatie. Dat was nodig om het ’generatiepact’ te laten werken: oudere werknemers gaan twee dagen per week met pensioen, voor 80 procent van hun oude salaris en met volledige pensioenopbouw. In hun plaats kunnen overheden dan jongere werknemers een baan aanbieden. Alleen al in een stad als Den Haag hebben bijna honderd ambtenaren van die regeling gebruikgemaakt.

De gemeenten redeneren nu dat die constructie alleen werkt als ze in hun vacatureteksten mogen vermelden dat alleen 18- tot 27-jarigen kunnen reageren. Omdat de jeugdwerkloosheid de laatste jaren weer naar acceptabel niveau is gedaald, mogen werkgevers dat sinds begin dit jaar niet meer. Dat zou, aldus branchevereniging VNG, het einde betekenen van het generatiepact. Ook vakbond FNV is een warm pleitbezorger van die regeling.

Overheden hebben veel grotere problemen met de vergrijzing dan het bedrijfsleven. Een forse groep gemeenteambtenaren gaat de komende jaren met pensioen: een kwart is al ouder dan 55 jaar. Het aandeel 35-minners raakt nog maar net de tien procent aan.