Financieel/Ondernemen
1697727094
Ondernemen

’Geen faillissementsgolf door einde steun levensonderhoud’

Een van het eerste van de vier concerten van de Snollebollekes in GelreDome laat haar QR-code zien.

Een van het eerste van de vier concerten van de Snollebollekes in GelreDome laat haar QR-code zien.

Amsterdam - Het stopzetten van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) zal bij weinig ondernemers tot grote problemen leiden. Dat concludeert het economisch bureau van ABN Amro in een analyse naar de gevolgen van de beëindiging van de Tozo-regeling per 1 oktober.

Een van het eerste van de vier concerten van de Snollebollekes in GelreDome laat haar QR-code zien.

Een van het eerste van de vier concerten van de Snollebollekes in GelreDome laat haar QR-code zien.

De ABN Amro-economen gaan ervan uit dat minder dan 1% van alle Nederlandse bedrijven momenteel niet hun eigen broek kunnen ophouden. „Toch verwachten we niet dat al deze bedrijven failliet zullen gaan. Deze groep is sterk vertegenwoordigd in de sectoren waar nog sectorspecifieke regelingen van kracht zijn. Bovendien hebben ondernemers, net als consumenten bovengemiddeld gespaard tijdens de coronacrisis, zodat er een financiële buffer is.”

De Tozo-uitkeringen hebben ondernemers in met name de eerste maanden van de coronacrisis behoed voor een enorme terugval van de inkomsten. Maar door het afbouwen van de restricties zijn de inkomsten van bedrijven die minimaal een keer aanspraak hebben gemaakt op Tozo inmiddels fors teruggeveerd. ABN Amro heeft berekend dat in september van dit jaar nog zo’n 40.000 ondernemers een Tozo-uitkering hebben ontvangen (circa 2% van het aantal bedrijven).

Cultuur

Het merendeel van deze groep heeft meer dan twaalf maanden gebruikgemaakt van de Tozo en lijkt zonder deze uitkering onvoldoende inkomsten te genereren om de uitgaven te dekken. Deze structurele Tozo-ontvangers zijn voornamelijk actief in sectoren die nog te maken hebben met restricties zoals cultuur en logies, maaltijd en drankverstrekking. Maar ook in de sector vervoer en opslag, waarvoor geen restricties meer gelden.

De door de overheid aangekondigde sectorspecifieke steunmaatregelen die vanaf 1 oktober gelden, verzachten volgens het economisch bureau van ABN Amro de stopzetting van de Tozo. Omdat voor de sector vervoer en opslag geen specifieke steunmaatregelen zijn getroffen verwacht ABN Amro dat hier wel meer bedrijven bankroet zullen gaan.