Nieuws/Financieel
1699612
Financieel

Metaalbedrijf vreest toekomst door tekort

Groot tekort aan goede metaalbewerkers.

Groot tekort aan goede metaalbewerkers.

AMSTERDAM - Het voortbestaan van mkb-bedrijven in de kleinmetaal staat onder druk vanwege het grote tekort aan verspaners. Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking (OOM) luidt daarom de noodklok.

Groot tekort aan goede metaalbewerkers.

Groot tekort aan goede metaalbewerkers.

Volgens directeur Erik Yperlaan is er sprake van een nijpend tekort aan deze categorie metaalbewerkers, zeker nu het economisch voor de wind gaat en de productiviteit stijgt. Zes van de tien bedrijven in de sector heeft momenteel ten minste één vacature openstaan, terwijl de instroom achterblijft.

Jaarlijks zijn er ongeveer tussen de 400 en 450 verspaners nodig, terwijl er uit het onderwijs maar 290 leerlingen instromen.

,,Leerlingen in het vmbo komen niet meer in aanraking met het vak van een verspaner. Het vereist te veel investeringen door een school, waardoor er nauwelijks nieuwe medewerkers instromen”, zegt Yperlaan. ,,Het beroep zal niet meteen verdwijnen, maar als we niets doen vormt dit een bedreiging voor veel metaalbedrijven.”

Actiever samenwerken

Het OOM, metaalbedrijven, specialisten uit de sector en het beroepsonderwijs slaan de handen ineen en hebben de problematiek in kaart gebracht. Zij komen onder meer tot de conclusie dat scholen meer moeten investeren in actueel en passend onderwijs. Verder moet het onderwijs actiever samenwerken met het bedrijfsleven om moderne apparatuur aan te schaffen.

De bedrijven worden ook opgeroepen meer te investeren in scholing en ontwikkeling. Zij kunnen het beroep en zichzelf als werkgever promoten door te investeren in scholingsmogelijkheden binnen het bedrijf. ,,Het beroep van verspaners verandert enorm door de technologische ontwikkelingen. De huidige werknemers moeten daarom omgeschoold worden. Daar zit wel een knelpunt, omdat de productiedruk bij de bedrijven toeneemt”, aldus Yperlaan.

Meer zij-instromers

Ook de toenemende vergrijzing in de sector vormt een gevaar. Inmiddels is meer dan de helft van de verspaners boven de 45 jaar en de komende jaren wordt een flinke uitstroom verwacht.

Om dat op te kunnen vangen wordt steeds meer gekeken naar zij-instromers.

Yperlaan: ,,En dan gaat het vooral om mensen die affiniteit hebben met it, omdat de huidige werkzaamheden in rap tempo veranderen.”

Volgens de OOM-directeur hoeft de verspaner niet per se alle technische kennis paraat te hebben, maar wordt het bijvoorbeeld wel belangrijker om data te analyseren.

Aansluitend profiel

,,Met het verdwijnen van oude functies ontstaan ook veel nieuwe. Dat biedt kansen voor zowel bedrijven als werkzoekenden. Een grote groep vakmensen die eerder buiten beeld bleef, komt met het nieuwe profiel of met gerichte scholing wel in aanmerking. In hun zoektocht naar goed personeel spelen enkele bedrijven hier al slim op in. Zij zoeken ook actief naar kandidaten met een minder aansluitend profiel, maar met interesse in het vak.”

Verder is het van groot belang dat de bestaande vakmensen zich doorontwikkelen.

,,En het aanbod in het onderwijs moet zo snel mogelijk verbeteren, zodat vooral jongeren weer vaker gaan kiezen voor het vak van verspaner”, aldus Yperlaan.