Nieuws/Financieel
1699745555
Financieel

Niet-financiële bedrijven boeken meer winst

Den Haag - De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het eerste kwartaal van het jaar uit op 61,4 miljard euro. Dat is 1,4 miljard euro meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De brutowinst voor belastingen is gelijk aan de operationele winst plus het inkomen uit vermogen, zoals renteopbrengsten en dividenden, minus de betaalde rente en enkele betalingen aan de overheid, onder meer in verband met de aardgaswinning en erfpacht. De toename van de winst in het eerste kwartaal is geheel toe te schrijven aan de operationele winst. De winst van buitenlandse dochters was volgens het statistiekbureau 0,4 miljard euro lager dan een jaar eerder.

De operationele winst van de niet-financiële bedrijven was 1,5 miljard euro hoger dan een jaar eerder, ondanks een toename van de loonkosten. Die loonkostenstijging kwam overigens deels door de groei van de werkgelegenheid. Vooral de winst van uitzend- en arbeidsbemiddelingsbureaus, autolease- en verhuurbedrijven en bedrijven in de bouwnijverheid nam toe.

Over de winst betalen bedrijven belastingen, zoals de vennootschapsbelasting. In de verslagperiode betaalden de niet-financiële bedrijven 2,2 miljard euro meer belasting over hun winst dan in het eerste kwartaal van 2018.