1708799
Financieel

Column: Starbucks is prachtige formule met Nederlands tintje

1 / 2

Wij houden als lange termijn beleggers van bedrijven in de begrafenis business, hondenbrokken en dergelijke. De vraag naar deze diensten/producten is redelijk voorspelbaar ook in economisch mindere tijden en de prijzen die betaald worden zijn deels bepaald door emotie en beleving.

1 / 2

Het Amerikaanse Starbucks is ‘s werelds grootste keten van koffieshops. Het bedrijf is in 1971 opgericht in Seattle. Het logo is een gestileerde weergave van een sirene.

In Nederland is sinds 2002 de enige koffiebranderij van Starbucks buiten de Verenigde Staten gevestigd. Het Nederlandse Dobla is één van de leveranciers van Starbucks met onder andere de floating snowman:

Waardering

Wij waarderen het aandeel Starbucks op $90,00 en kopen het aandeel voor maximaal $51,- om ons te beschermen tegen inschattingsfouten. Wij hanteren daarbij een lange termijn rentabiliteit eigen vermogen (REV) van 40%, een dividend payout percentage van 80% (=dividend + inkoop aandelen) en een disconto factor van 6% cq 12%.

Inkoop aandelen en financiering

Starbucks koopt sinds jaar en dag eigen aandelen in. Dat is fiscaal interessanter voor aandeelhouders dan een uitkering in de vorm van dividend. In 2016/17 en 2015/16 is er meer aan dividend uitgekeerd en meer aan aandelen ingekocht dan de netto winst. In die jaren nam de netto winst maar beperkt toe.

Selectiecriteria

Aan onderstaande selectie criteria moet voor ons voldaan zijn.

Conclusie

Starbucks is een onderneming met een prachtige formule om zeer winstgevend binnen de groeimogelijkheden door te groeien (de groei in de Verenigde Staten is aan het afvlakken). De mooie formule is ook meteen het gevaar. Zodra een formule is uitgewerkt kan de business behoorlijk in elkaar storten. Denk aan merkartikelen die plotseling “uit” zijn. De financiering is nog steeds conservatief maar de inkoop van aandelen is de laatste jaren deels gefinancierd uit rentedragend vreemd vermogen.

Beoordeling Starbucks

Met een panel bestaande uit een bedrijfseconoom, een accountant, een fiscaal econoom, een radioloog en een autohandelaar is Starbucks beoordeeld. Door Hendrik Oude Nijhuis, nauw betrokken bij het voorbereidende werk, is inmiddels een analyse.

Opinie van het panel: Starbucks is een prachtige onderneming voor de lange termijn belegger. Het panel wacht tot aan alle selectie criteria is voldaan. Daarbij is de wijziging in het management en duidelijkheid over de te voeren internationale strategie (mede gezien de afvlakkende groei in de Verenigde Staten) van groot belang.

De panel portefeuille

Het beleggingsresultaat 2018 van de panel portefeuille (=portefeuille samengesteld uit aandelen waarover we in De Financiële Telegraaf berichtten over koopwaardigheid en te hanteren maximale koopprijzen) bedraagt 2,2% per 21-02-2018 en sinds 1 juni 2015, 64,9%.

Onze volgende bijdrage

In onze volgende column presenteren we een analyse van het Deense farmaceutische bedrijf Novo Nordisk, dat vooral bekend is vanwege haar diabetes medicatie.

De interactive site www.vanslingerlandt.com

Op deze site zijn Nederlandse aandelen te selecteren die voldoen aan allerlei criteria inclusief de criteria van het panel. Dat geldt voor een beperkte tijd ook voor Europese/Amerikaanse aandelen bij het uitbrengen van een opinie door het panel in De Financiële Telegraaf.

Syb van Slingerlandt was als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.