Financieel/Geld
1725752
Geld

ABN Amro stuurt emigranten nu echt weg

Meer dan 10.000 ABN-rekeninghouders buiten Europa wordt de deur gewezen.

Meer dan 10.000 ABN-rekeninghouders buiten Europa wordt de deur gewezen.

Amsterdam - Meer dan 10.000 klanten van ABN Amro buiten Europa moeten binnen zes maanden een andere bank zoeken. Na een eerste aankondiging eind 2016 gaat de bank, vroeger nog aanwezig in bijna zestig landen, nu echt afscheid nemen van de emigranten.

Meer dan 10.000 ABN-rekeninghouders buiten Europa wordt de deur gewezen.

Meer dan 10.000 ABN-rekeninghouders buiten Europa wordt de deur gewezen.

Dat moet volgens ABN Amro omdat het steeds duurder en gecompliceerder wordt om rekeningen buiten de Europese Economische Ruimte (28 EU-landen plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) te controleren op zaken als witwassen en het financieren van terrorisme.

Keuze

Een woordvoerder van de bank noemt het nu ’spijtig’ dat de rekeningen van duizenden Nederlandse emigranten, die soms al tientallen jaren klant bij ABN Amro zijn, moeten worden afgesloten. „Maar de klant kiest ervoor om Nederland te verlaten. Daar hoort niet bij dat alle Nederlandse voorzieningen, zoals een bankrekening, automatisch altijd beschikbaar blijven.”

De klanten die het betreft krijgen dezer dagen allemaal een brief van ABN Amro. Volgens de zegsvrouw zijn er ook nog altijd rekeninghouders die de eerste aankondiging van ruim een jaar geleden nog niet ontvangen hebben. Maar: „De periode om over te stappen, zes maanden, is ruim.” Als klanten alle brieven van ABN Amro negeert, wordt de rekening geblokkeerd. „Als de klant helemaal niets van zich laat horen, gaat het geld uiteindelijk naar een tussenrekening van ABN Amro.”

Hoge leeftijd

Veel geëmigreerde pensionado’s zijn allerminst te spreken over de beslissing van De Bank. Om een rekening bij pak ’m beet Rabobank of ING te kunnen openen, moeten ze in persoon naar Nederland komen. Vanwege hun hoge leeftijd zijn ze daar lang niet allemaal toe in staat.

„Als klanten merken wat er mogelijk is, bijvoorbeeld een rekening openen bij een in hun land opererende internationale bank, dan gaan ze daarmee aan de slag”, beweert de ABN-woordvoerder. „Wij helpen met overstappen, inclusief het aanpassen van het rekeningnummer voor de AOW.”

Rekeninghouders die zich toch nog te zwaar benadeeld voelen, kunnen een klacht indienen bij ABN Amro. „En dan zullen we dat van geval tot geval bekijken.”