Nieuws/Financieel
173479382
Financieel

Column: ondernemertje spelen kost belastingbetaler bakken geld

Het kabinet geeft te veel geld uit aan loonsubsidies voor het handhaven van bestaande banen die straks gaan verdwijnen. De regering moet zich meer richten op de toekomstige economie en de investeringen en de bedrijven die daarvoor nodig zijn. In de huidige crisis zowel in politiek Den Haag als daarbuiten is iedereen bezig is om ondernemertje te spelen. De ‘hobby’ van deze buitenstaanders zonder ondernemerstalenten zal zo leert de mondiale economische geschiedenis tot een puinhoop leiden op kosten van de belastingbetalers.

Nederland zit in de kopgroep van landen die door de coronacrisis te maken krijgt met een forse economische krimp en een hoogoplopende werkloosheid. Het kabinet Rutte 3 heeft volgens vriend en vijand op deze recessie adequaat gereageerd door afgelopen maart snel een omvangrijk steunpakket in te voeren voor bedrijven, werknemers en zzp’ers. De kern is het behoud van zoveel mogelijk banen.

Deze week heeft het kabinet een nieuw steunpakket gepresenteerd van rond de 13 miljard euro. Dit pakket, aangeduid als 2.0, gaat in op 1 juni en zal drie maanden gelden. Volgens premier Mark Rutte is verlenging noodzakelijk omdat ondanks de overheidssubsidies veel mensen hun baan zullen gaan verliezen. In april ging het al om 160.000 mensen. Ook bij 2.0 gaat het om het behoud van zoveel mogelijk banen. Wel zijn de voorwaarden voor steun ten opzichte van het eerste steunpakket aangescherpt en wordt er terecht meer nadruk gelegd op leningen voor bedrijven die ze op termijn moeten terugbetalen.

Ontslagboete

In politiek Den Haag gaat het bij het nieuwe pakket vooral over de zogenoemde ontslagboete. Deze is ingevoerd bij het eerste noodpakket om ontslagen te voorkomen. Het kabinet wil de boete nu schrappen omdat steeds meer bedrijven door de recessie gedwongen worden om met minder personeel te gaan werken. Bovendien neemt het aantal bedrijven toe dat vanwege deze boete geen loonsubsidie aanvraagt en kiest voor een snelle bedrijfsreorganisatie.

Het totaal aantal ontslagen in Nederland kan daardoor hoger uitvallen. De vakbonden en de oppositie ontkennen dit en eisen dat de boete niet vervalt. Het kabinet probeert nu alsnog om met de bonden tot een compromisoplossing te komen. Voor een breed draagvlak is dit inderdaad aan te bevelen, maar voor de toekomst van onze economie is een andere aanpak nodig. Ondernemers moeten zo snel mogelijk weer zelf aan de slag.

Nieuwe bedrijfsmodellen

Zolang de wereld nog niet beschikt over een vaccin tegen Covid-19 of ten minste over medicijnen die een ziekenhuisopname kunnen voorkomen, heeft iedereen te maken met de anderhalvemeter-samenleving. Ondanks alle creatieve oplossingen is de conclusie dat voor veel bedrijven deze samenleving niet rendabel is. Een aantal daarvan zal omvallen, maar we zien ook ondernemers die nu al stoppen en al aan de slag gaan met een nieuw toekomstig groeimodel. Ze wachten de afloop van 2.0 niet meer af.

Binnen de politiek en vakbeweging wordt onvoldoende stil gestaan bij het feit dat we een internationaal handelsland zijn en daarmee voor een belangrijk deel ons brood verdienen. Zo krijgen veel Nederlandse bedrijven last van de mondiale trend van anti-vrijhandel en bovendien te maken met concurrenende bedrijven uit andere landen.

Deze worden door hun regeringen inmiddels volop ondersteund om nu al met de economische toekomst aan de slag te gaan. Een goed voorbeeld is Duitsland, maar ook Frankrijk en het VK slaan hun slag met een miljarden investeringspakket voor start-ups en scale-ups. Dit zijn jonge en snel groeiende bedrijven die van essentieel belang zijn voor de economische toekomst van een land. Het risico bestaat dat ze niet voor Nederland , maar vooral voor bovenvermelde landen gaan kiezen.

Nederland heeft succesvolle bedrijven nodig

Tot voor kort behoorde Nederland tot de kopgroep van landen met het beste vestigingsklimaat. Deze positie heeft ons land vele honderdduizenden banen en grote internationale bedrijven opgeleverd. Dit voordeel zijn we kwijtgeraakt door een verslechtering van ons bedrijfsvestigingsklimaat, maar ook doordat in andere landen dit klimaat een topprioriteit is geworden. Onze verslechteringen hebben onder meer betrekking op de hoge lastendruk, de zware werkgeverslasten, het afschaffen van fiscale tegemoetkomingen voor bedrijven. Maar ook doordat we onvoldoende hebben geīnvesteerd in digitalisering en nieuwe technologieën.

Internationaal valt Nederland ook op door de antistemming tegen multinationals (veelal met buitenlandse eigenaren) die hier nog steeds goed zijn voor ongeveer 2 miljoen banen, vooral in het bedrijfsleven. In andere landen worden deze bedrijven van harte welkom geheten. Premier Boris Johnson heeft al aangekondigd dat hij bij een zogenoemde ‘no deal’ het beste vestigingsklimaat voor bedrijven zal creëren om wereldwijd bedrijven naar het VK te lokken. Voor de kust van Nederland ontstaat daardoor een ‘piratennest’ dat ons bedrijven gaat kosten.

Doordat Nederland binnen de EU strenge regels wil hanteren voor noodhulp aan zwaar getroffen EU-landen, mogen we hier niet rekenen op veel steun van andere landen die ons als ‘vrekkig’ betitelen. Deze week heeft een SER-denktank het kabinet opgeroepen voor meer Nederlandse solidariteit binnen Europa. Die is inderdaad nodig, ook vanwege onze eigen economische belangen, zoals goede afzetmarkten in zuidelijk Europa.

Ondernemertje spelen

In het internationale bedrijfsleven wordt opgemerkt dat in de huidige crisis Nederland ook opvalt door het feit dat iedereen meent over voldoende kennis, ervaring en ondernemerstalenten te beschikken om op de stoel van het bestuur van bedrijven plaats te kunnen nemen. We zien dit in de politiek, in vakbondskringen, bij klimaatactivisten, bij ambtenaren in hun nota’s en bij mensen die de crisis het juiste moment vinden om de wereld te verbeteren.

Dit bonte gezelschap beschikt ongetwijfeld over talloze kwaliteiten, maar voor succesvol ondernemerschap heb je toch echt specifieke ondernemerskwalificaties nodig. Wereldwijd wijzen slechte ervaringen, ook in Nederland, uit dat je deze buitenstaanders niet moet belasten met het ondernemerschap. Dat loopt slecht af en dat ondernemertje spelen kost de belastingbetalers bakken met geld.

Economie aanjagen

Steeds meer landen geven nu al vele miljarden uit om hun economie aan te jagen. Nederland zit hier in de achterhoede. Bovendien besteedt ons land ook de komende maanden vooral geld aan het financieren van banen die straks voor een deel niet meer bestaan. Als we kijken naar ons succesvolle verleden, de huidige internationale trend en de economie van morgen, moeten we snel ons bedrijfsvestigingsklimaat verbeteren en ons richten op het behouden en werven van succesvolle bedrijven die ook in een wereld van anti-vrijhandel en handelsbelemmeringen kansrijk zijn.

Publiek-private samenwerking kan daarbij helpen alsmede een pakket aan slimme overheids- en bedrijfsinvesteringen waarmee we ons uit de recessie kunnen investeren. Bovendien moet omscholing van mensen naar toekomstige groeisectoren een speerpunt worden.