Nieuws/Financieel
1735318044
Financieel

Milieuclubs roepen banken op geen geld te steken in biomassa

Drie milieuorganisaties hebben Nederlandse banken opgeroepen niet langer te investeren in biomassacentrales die hout verbranden.

Drie milieuorganisaties hebben Nederlandse banken opgeroepen niet langer te investeren in biomassacentrales die hout verbranden.

AMSTERDAM (AFN) - Drie milieuorganisaties hebben Nederlandse banken opgeroepen niet langer te investeren in biomassacentrales die hout verbranden. Die methode om warmte op te wekken is volgens de actiegroepen schadelijk voor het milieu en de biodiversiteit, schrijven ze in een brandbrief aan onder ander Rabobank, ING, SNS Bank en de duurzame kredietverstrekkers Triodos en ASN.

Drie milieuorganisaties hebben Nederlandse banken opgeroepen niet langer te investeren in biomassacentrales die hout verbranden.

Drie milieuorganisaties hebben Nederlandse banken opgeroepen niet langer te investeren in biomassacentrales die hout verbranden.

Biomassa is omstreden. Aan de ene kant stellen wetenschappers dat de de verbranding van houtsnippers noodzakelijk is om klimaatdoelen te halen. Andere deskundigen zeggen juist dat biomassacentrales meer kwaad dan goed doen door alle luchtvervuiling, CO2-uitstoot en ontbossing die ze veroorzaken.

De organisaties Comité Schone Lucht, Mobilisation for the Environment en Leefmilieu behoren tot die laatste groep. Ze vragen banken naast een onmiddellijke stopzetting van investeringen in biomassaverbranding ook om financiering van kolencentrales te beëindigen. Daarnaast willen ze dat informatie openbaar wordt over het investeringsbeleid in biomassa van banken. Zo willen de actievoerders onder andere dat de namen bekend worden van de kolencentrales, biomassacentrales en toeleveranciers waarin de aangeschreven banken geld steken.

De drie organisaties stuurden eerder al brandbrieven naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Sociaal Economische Raad om biomassacentrales een halt toe te roepen. Die instanties zouden zich fel moeten uitspreken tegen de subsidiëring van milieusubsidies voor biomassacentrales die hout verbranden, schreven ze toen.

Rabobank laat in een reactie weten de mening te delen dat deze wijze van houtverbranding niet duurzaam is. Daarom verstrekt de bank ook geen leningen of investeringen aan grootschalige kolencentrales voor het gebruik van palmolie of houtpellets. Volgens een woordvoerster volgt de bank ook de maatschappelijke discussie en rapporten die verschijnen. Ze geeft aan dat het Rabo-beleid op dit onderwerp over enkele maanden een update krijgt. Biomassa is volgens de zegsvrouw een "ruim begrip en omvat bijvoorbeeld rioolslib en snoeiafval waarvoor geen andere toepassing bestaat dan kleinschalige energieopwekking".