Financieel/Geld
1736851613
Geld

Nog steeds loonkloof tussen man en vrouw

Gemiddeld verdienen vrouwen op jaarbasis 38% minder dan mannen.

Gemiddeld verdienen vrouwen op jaarbasis 38% minder dan mannen.

Heerlen - Alhoewel de loonkloof tussen mannen en vrouwen in 2019 iets kleiner is geworden, is het gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen 14% lager dan het gemiddelde bruto-uurloon van mannen, volgens een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gemiddelde jaarloon, inclusief beloningen, was voor vrouwen zelfs nog 38% lager dan voor mannen.

Gemiddeld verdienen vrouwen op jaarbasis 38% minder dan mannen.

Gemiddeld verdienen vrouwen op jaarbasis 38% minder dan mannen.

Volgens het CBS wordt dit verschil deels verklaard doordat mannen gemiddeld 33 uur per week werken tegenover 25 uur per week gemiddeld voor vrouwen. Het statistiekbureau stelt wel dat de verschillen in beloning wel steeds kleiner worden, wat vooral te maken heeft met het feit dat vrouwelijke werknemers veelal hoger opgeleid zijn dan mannen.

Doorsnee versus gemiddelde

Ook is het zo dat bij doorsnee lonen het verschil kleiner is dan bij gemiddeldes. Dat is namelijk omdat heel hoog betaalde mannen het gemiddelde flink kunnen vertekenen. Als er naar doorsnee lonen zou worden gekeken dan is het verschil in uurloon tussen mannen en vrouwen nog 7% in plaats van 14%.

In de afgelopen tien jaar is de kloof met betrekking tot gemiddelde uurlonen van mannen en vrouwen met gedaald met 7% gedaald. „Vanaf 1995 loopt het loonverschil tussen mannen en vrouwen met gemiddeld 0,5 procentpunt per jaar terug”, aldus het CBS.

Belastingschalen

Omdat vrouwen gemiddeld minder verdienen, vallen zij vaker dan mannen in lagere belastingschalen. Zij hoeven naar verhouding dus iets minder belasting over hun loon af te dragen. Daardoor is volgens het CBS het doorsnee, dus niet het gemiddelde, uurloon van vrouwen net iets hoger dan dat van mannen, met 2%.