Nieuws/Financieel
1737121
Financieel

Column: Stijgende yields op obligaties zorgelijk?

Jerome Powell

Jerome Powell

Obligaties stonden de afgelopen maanden volop in de belangstelling en veel beleggers vrezen dat het einde van de obligatiebullmarkt in zicht is. De marktomstandigheden zijn inderdaad veranderd - centrale banken zijn hun kwantitatieve verruiming (QE) aan het terugschroeven, de inflatie lijkt verder toe te nemen en ook de rentetarieven lijken aan een weg omhoog bezig.

Jerome Powell

Jerome Powell

Het is waar dat de yields recentelijk zijn gestegen. De yields van 10-jarige obligaties in de VS klommen snel op en naderen de 3%. Tegelijkertijd is er meer volatiliteit, waarbij de CBOE- volatiliteitsindex een meerjarig hoogtepunt van 50 heeft bereikt. Veel marktanalisten zien hierin het begin van een bearmarkt voor obligaties.

Dus moeten beleggers zich zorgen maken?

Als we terugkijken naar de evolutie van de yields op 10-jarige Amerikaanse obligaties gedurende de laatste drie decennia, dan zullen veel beleggers verbaasd zijn dat die in 1987 boven de 10% lag en daarna is gedaald tot het huidige niveau van onder de 3%. Yields op Europese en Engelse obligaties vertoonden in de afgelopen 30 jaar een vergelijkbare trend.

De daling zette zich in het afgelopen decennium voort. De aanjager van deze trend valt in twee woorden samen te vatten: centrale banken. De Fed was de eerste grote centrale bank die reageerde op de financiële crisis door in december 2008 een geldverruimingsprogramma te lanceren. De impact hiervan was wereldwijd een scherpe daling van de yields op obligaties.

De omstandigheden zijn nu aan het veranderen, maar dit is niet veel meer dan een proces van normalisering: centrale banken trekken hun uitzonderlijke noodmaatregelen terug die ze hadden getroffen om de gevolgen van de wereldwijde financiële crisis op te vangen. Volgens de centrale banken is hun positie inmiddels versterkt, nu de noodmaatregelen hun doel hebben bereikt en de wereldwijde economische groei aantrekt.

Beleggers moeten twee dingen in gedachten houden. Ten eerste blijft de marktreactie moeilijk te voorspellen. Krantenkoppen over yields op Amerikaanse 10-jaarsobligaties die de grens van 3% bereikten zagen we begin 2017 ook al. Toch werd 2017 het beste jaar voor de wereldwijde obligatiemarkt sinds een decennium: de Bloomberg Barclays Global Aggregate obligatie-index steeg 7,4%.

Ten tweede zijn er matigende factoren. Centrale banken beginnen hun marktsteun weliswaar te verminderen, maar wij denken dat het centrale bankbeleid in het algemeen nog ondersteunend zal blijven en de vermindering in stimuleringsmaatregelen heel geleidelijk zal plaatsvinden. Bovendien is er in de eurozone en Japan nog altijd sprake van verruiming, zij het op een lager pitje. Ook hebben de centrale banken nog altijd veel obligaties op hun balans staan en dit zal de yields nog tot in lengte van jaren beïnvloeden.

Beleggers moeten daarnaast rekening houden met het effect van ’geëxporteerde’ geldverruiming. Dit treedt op wanneer wereldwijd kapitaal naar die markten vloeit waar het rendement het meest aantrekkelijk is. Dit houdt de yields lager dan je op grond van het monetair beleid in die markten zou mogen verwachten. Stel u voor - een belegger in Japan behaalt een negatief rendement op zijn vermogen door de geldverruiming in Japan. De aankoop van Amerikaanse staatsobligaties met een yield van meer dan 2% is dan een veel betere investering. Dit zagen we in 2016 en 2017 gebeuren, toen Japanse beleggers voor € 87,6 miljard aan Amerikaanse staatsobligaties opkochten.

De rente stijgt, maar we verwachten niet dat die in de buurt komt van het niveau van drie decennia geleden. Evenmin zien wij de inflatie snel stijgen tot niveaus die we in het verleden hebben gezien.

Het kan zo zijn dat de krantenkoppen beleggers ongerust maken, maar laten we niet vergeten dat we dit al eens eerder hebben gezien. De markt voorspellen blijft uiterst lastig. De benadering die wij aanbevelen, is een wereldwijd gediversifieerde portefeuille met zowel overheids- als bedrijfsobligaties, twee categorieen die niet altijd samen optrekken en daarom een diversificatievoordeel kunnen bieden.

Christie Gonçalves is handelaar in staatsobligaties bij Vanguard