Nieuws/Financieel
1738056863
Financieel

Staal achter de tralies

Erik Staal in de rechtbank Rotterdam

Erik Staal in de rechtbank Rotterdam

Rotterdam - De rechtbank in Rotterdam heeft Erik Staal, de verguisde oud-topman van Vestia, ondanks zijn ernstige ziekte veroordeeld tot twee jaar celstraf. De rechtbank acht hem schuldig aan verduistering van €1,7 miljoen. Het Openbaar Ministerie eiste anderhalf jaar meer.

Erik Staal in de rechtbank Rotterdam

Erik Staal in de rechtbank Rotterdam

Ook mag Staal vier jaar lang geen bestuurder zijn van een rechtspersoon. De rechtbank acht bewezen dat hij zich naast verduistering schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrift, diefstal en witwassen.

De rechtbank stelt in het vonnis vast dat de ex-topman zich in een tijdsbestek van ongeveer tien jaar schuldig gemaakt aan de verduistering van in totaal ruim €1,7 miljoen die toebehoorde aan de Stichting HASA waarvan de verdachte bestuurder was. Deze stichting was in het leven geroepen voor het realiseren van huisvesting in de armste townships van Zuid-Afrika en werd financieel ondersteund met schenkingen en leningen.

Beveiligingsambtenaar

Woningcorporatie Vestia was een belangrijke HASA-sponsor. Samen met enkele andere Nederlandse woningcorporaties stak de werkgever van Staal ruim vijf miljoen euro in het goede doel. Staals schoonzus, een voormalig beveiligingsambtenaar bij het Europees Parlement in Brussel, hielp hem bij het naar Nederland overboeken en witwassen van de verduisterde gelden. Zo nam zij een kwart miljoen euro op bij een bankfiliaal naast het Europarlement, en overhandigde dat in stapeltjes bankbiljetten aan haar zwager.

Naast de fraude met het huis, verduisterde Staal volgens het Openbaar Ministerie ook nog honderdduizenden euro’s van de Zuid-Afrikaanse woningstichting, door met de creditcard van HASA „als God in Frankrijk” te leven.

„Hij kocht met de HASA-creditcard een Mercedes GL400 voor z’n vrouw, een jetski voor bij zijn huis op Bonaire, hij betaalde er het huwelijksfeest van zijn zoon mee, tientallen business class vliegtickets en deed ook nog voor duizenden euro’s aan cash opnames”, somt de aanklager op.

Riant inkomen

„De verdachte, die al beschikte over een riant inkomen, heeft geld uit de stichting verduisterd en besteed aan privédoeleinden, waaronder luxeartikelen. Ook heeft hij het geld gebruikt om de schikking te financieren die hij met Vestia was overeengekomen”, aldus het vonnis.

De verdachte heeft hiermee niet alleen financiële schade toegebracht aan de Stichting HASA, meent de rechtbank, maar ook het vertrouwen dat gesteld moet kunnen worden in personen die als beheerder van een stichting optreden, in ernstige mate geschonden.

Volledig terugbetaald

Bij het bepalen van de hoogte van de straf heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat de verdachte het totale geleden nadeel van de Stichting HASA van ruim 2,4 miljoen euro, inclusief rente inmiddels volledig heeft terugbetaald.

Daarnaast heeft de rechtbank bij het bepalen van de strafmaat er rekening mee gehouden dat de verdachte, die ernstig ziek is, met zijn verklaring tijdens de zitting openheid van zaken heeft gegeven en schoon schip heeft willen maken.

Volgens zijn advocaat valt een groot deel van de strafbare feiten Staal niet aan te rekenen. Zijn medicijngebruik tegen depressies en een terminale ziekte brachten hem in een verwarde psychische toestand, stelde zijn raadsvrouw tijdens de inhoudeljke behandeling, afgelopen maand. Staal zei daar zelf over: „Het is moeilijk vatbaar dat de eis van de officier zoveel hoger is dan het aantal maanden dat ik nog heb te ademhalen.”