Nieuws/Financieel
1740424214
Financieel

Steeds meer zzp’ers, in dienstverlening en zorg

AMSTERDAM - Steeds meer mensen verdienen hun inkomen als zzp’er. In de periode van 2007 tot 2018 is het aantal zelfstandigen toegenomen tot 1,3 miljoen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral in de zakelijke dienstverlening en in de zorg nam het aantal zelfstandigen toe. „Het gaat dus om zelfstandigen voor wie het hoofdinkomen uit het zzp-schap komt”, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. „De cijfers zijn gebaseerd op de belastingaangiften, vandaar dat er nog geen gegevens beschikbaar zijn over vorig jaar.”

Het mediane inkomen van zelfstandigen in de dienstverlening was het hoogst. Vooral in de zorg en handel komen vaker relatief lage inkomens voor.

Zakelijke dienstverlening

Ten opzichte van 2007 waren er in 2018 zowel absoluut als relatief gezien meer zelfstandigen actief in de zakelijke dienstverlening, een toename van 78.000 personen, in de gezondheids- en welzijnszorg (+55.000) en in de bouwnijverheid (+56.000). Ook in de handel nam het aantal zelfstandigen toe (+8000), maar in de landbouw, bosbouw en visserij was sprake van krimp van 4000.

„In de zakelijke dienstverlening is de afgelopen jaren vooral een groei te zien van het aantal zelfstandige consultants. En in de zorg zijn veel mensen uit dienst gegaan een zzp’ers geworden. Bovendien is er in beide sectoren het nodige aan regelgeving veranderd”, aldus Van Mulligen.

Ruim 48% van de zelfstandigen was in 2018 in een van deze vijf bedrijfstakken actief; in 2007 was dat 42%. In datzelfde jaar was van het grootste aantal zelfstandigen actief in de handel, in 2018 heeft de zakelijke dienstverlening de koppositie overgenomen.