Financieel/Geld
1743164
Geld

Gas besparen blijkt een dure grap

Amsterdam - De WarmteWinner van Eneco is een dure grap voor veel huishoudens die denken goedkoper uit te zijn dankzij de besparing op gas die het apparaat belooft. Dat blijkt uit testen van het energiebedrijf. Volgens Eneco telt voor veel mensen echter vooral de milieuwinst.

Uit praktijktests blijkt dat de WarmteWinner die Eneco sinds kort verkoopt, vaak veel minder gas bespaart dan bij de aankondiging was voorgesteld en Eneco’s website suggereert. Financieel is de besparing al helemaal dubieus. De lagere gasnota compenseert vaak niet eens de hogere stroomrekening.

Inclusief verplicht serviceabonnement en de aanschafkosten zijn veel klanten over de levensduur van het zwaar gesubsidieerde apparaat daardoor fors duurder uit. Dat blijkt bij doorrekening van de Telegraaf van resultaten uit een pilot die Eneco deed. En ook de winst voor het milieu kan daardoor lager uitvallen dan klanten verwachten.

Gasbesparing van 60%

De WarmteWinner werd in februari 2016 gepresenteerd als slim en voordelig apparaat om ’goed bezig’ te zijn voor het klimaat. De elektrische warmtepomp op ventilatielucht zorgt dat de cv-ketel minder hard hoeft te werken, wat tot 60% aan gas zou schelen. Exacte bedragen werden niet genoemd omdat de situatie per woning verschilt, maar de tot €250 lagere nota zou het apparaat makkelijk terugverdienen.

Eneco blijft geloven in de WarmteWinner, zegt Joeri Kamp, directeur Smart Energy bij het bedrijf. Hij vindt dat uit zijn tests geen algemene conclusies mogen worden getrokken. „We hebben de pilots uitgevoerd onder geïnteresseerde huishoudens en daaruit bleek dat er grote verschillen waren. Maar dit is niet representatief voor de Nederlandse woningvoorraad.”

De introductie van de WarmteWinner, waarvan Eneco aankondigde er 100.000 te willen verkopen, verliep moeizaam. De lancering liep anderhalf jaar vertraging op en leverde een apparaat op dat €500 duurder was dan de eerder geschatte €2000. Maar de kostenstijging werd gecompenseerd door verhoging van de overheidssubsidie op dit type warmtepompen van €1000 naar €1500.

Eneco moest toen wel de besparingsbelofte terugschroeven die bij de presentatie was gedaan. In plaats van 60% daalt het gasverbruik volgens Eneco’s website nog hoogstens 50%.

Hogere nota voor elektriciteit

Dat wordt alleen lang niet altijd gehaald. De uiteindelijke besparing bleek sterk af te hangen van het type woning en hoeveel er in de woning verwarmd en geventileerd wordt. Dat bleek in de twee jaar dat Eneco het apparaat in de praktijk testte. „De gemiddelde winst tijdens de testperiode lag rond 220 kuub gas op een huishouden dat normaal zo’n 1000 kuub verbruikte”, vertelt Kamp.

Bij dit gemiddelde resultaat levert dit een €140 lagere jaarrekening op bij een gasprijs van 63 cent per kubieke meter. Daartegenover neemt het stroomverbruik gemiddeld 800 kilowattuur toe, wat bij een tarief van 20 cent per kilowattuur een €160 hogere nota betekent, plus minstens €5 servicekosten per maand. Inclusief de aankoopprijs van €1000 legt de klant zo circa €2200 toe bij een levensduur van 15 jaar volgens de gemiddelde resultaten uit Eneco’s tests.

Ook in het ideale geval - een halvering van het gasverbruik van 1400 naar 700 kuub zoals Eneco op zijn website voorspiegelt - is de winst beperkt. Tegenover een €455 lagere gasrekening, zou zo’n €300 aan extra stroomverbruik staan. Zo blijft circa €145 voordeel over. Na aftrek van servicekosten is de terugverdientijd ook bij ideale omstandigheden zo’n twaalf jaar.

Eneco legt dan ook liever de nadruk op de CO2-winst. Daar willen sommige klanten volgens Kamp best voor betalen. Maar daar is de vraag of de opbrengsten opwegen tegen de kosten. In het ideale geval scheelt het jaarlijks zo’n 1200 kilo CO2, als daar 100% groene stroom extra voor wordt opgewekt. Het gemiddelde resultaat uit de test was 400 kilo, wat over vijftien jaar zes ton CO2 scheelt voor het lieve sommetje van circa €3700 die het apparaat inclusief subsidie kost.