Financieel/Geld
1748469790
Geld

Te koud en te heet: ACM onderzoekt problemen met duurzaam verwarmingssysteem

Foto ter illustratie.

Foto ter illustratie.

Amsterdam - Waakhond Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat onderzoek doen naar de problemen met warmte- en koudeopslagsystemen. Al enige jaren klagen bewoners waar in de woningen een dergelijk verwarmingssysteem is aangelegd, over het slecht functioneren en hoge kosten ervan.

Foto ter illustratie.

Foto ter illustratie.

Met warmte- en koudeopslag (WKO) worden ruimtes in de winter verwarmd door diep uit de grond warm grondwater op te pompen. Het grondwater koelt vervolgens af en wordt weer in de grond teruggepompt. In de zomer wordt dit afgekoelde water weer opgepompt en als koeling gebruikt. Het is een gasloze oplossing die in enkele gemeenten zelfs verplicht wordt gesteld bij de bouw van nieuwbouwwijken.

Maar bewoners in Bodegraven, Tiel en Den Haag waar in de wijk zo’n systeem is aangelegd, klagen al jaren over te heet of te koud water uit hun douche en storingen in het systeem zodra de temperatuur onder het vriespunt zakt. Ook zeggen bewoners geen compensatie voor storingen te ontvangen. De WKO-systemen werden in deze woningen tussen 2005 en 2010 aangelegd.

Wetgeving

Deze zomer drong de ACM er bij de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat ook op aan dat er aanpassingen nodig zijn in de Warmtewet om te kunnen handhaven wanneer leveranciers van dergelijke systemen de problemen niet oplossen. Zo is in de wet niet duidelijk vastgelegd wanneer er nu wel of geen sprake is van betrouwbare levering, waardoor de ACM hier niet of maar moeilijk op kan handhaven.

Ook zijn warmtebedrijven niet verplicht een actuele storingsregistratie bij te houden en korte onderbrekingen in de warmte-aanvoer als storingen te registreren. Warmtebedrijven hoeven daarnaast niet te compenseren voor korte onderbrekingen, ook niet wanneer deze storingen regelmatig plaatsvinden.