Financieel/Nieuws
1752216
Nieuws

Minister wil niet aan topvrouwenquotum

Minister Van Engelshoven (Emancipatie) noemt het aandeel vrouwen aan de top „om te huilen”.

Minister Van Engelshoven (Emancipatie) noemt het aandeel vrouwen aan de top „om te huilen”.

Amsterdam - Het aandeel vrouwen aan de top van het Nederlandse bedrijfsleven is „om te huilen”, zegt minister Van Engelshoven (Emancipatie). Maar ze wacht nog zeker een jaar voor ze een besluit neemt over een wettelijk afdwingbaar quotum.

Minister Van Engelshoven (Emancipatie) noemt het aandeel vrouwen aan de top „om te huilen”.

Minister Van Engelshoven (Emancipatie) noemt het aandeel vrouwen aan de top „om te huilen”.

De bewindsvrouw legt daarmee het advies terzijde van de commissie die de ontwikkeling van het aantal topvrouwen jaarlijks volgt. Die commissie, voorgezeten door ex-ABN Amrobestuurder Caroline Princen, zegt vanmiddag dat de tijd inmiddels rijp is voor een topvrouwenquotum.

Tot nu toe wordt gewerkt met een ’wettelijk streefcijfer’: elke raad van bestuur en raad van commissarissen moet voor minstens 30% uit vrouwen bstaan. Dat streven wordt bij lange na niet gehaald, blijkt uit de nieuwste meting.

Nog geen 11% van alle bestuurders is vrouw, en slechts 15% van alle commissarissen. Het aantal topvrouwen neemt toe, maar ’in slakkentempo’, schrijft de commissie-Princen. Het stoort die commissie „dat er soms nog wel wat lacherig wordt gedaan over dit onderwerp”.

„Om te huilen”, noemt Van Engelshoven die resultaten. „Ik kan én wil dit niet begrijpen, en ik kan niet toestaan dat bedrijven de andere kant op kijken. Ze ontnemen vrouwen hun kansen en benadelen hun business.” De D66-politica wil, voor ze het streefcijfer inruilt voor een quotum, nog wel de evaluatie afwachten die haar voorganger Bussemaker voor 2019 had ingepland.

Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, noemt de cijfers ook ’teleurstellend’. Een quotum is voor hem nog niet nodig: „We willen als bedrijfsleven zelf de sprong voorwaarts maken.”