Nieuws/Financieel
1753416800
Financieel

De Volksbank weerstaat ongunstig renteklimaat

Utrecht - De Volksbank heeft zijn winst in de eerste helft van dit jaar licht opgevoerd. Het financiële concern achter SNS, ASN Bank, BLG Wonen en RegioBank wist het ongunstige renteklimaat te pareren met onder meer lagere personeels- en marketingkosten.

Ook was er sprake van groei op het gebied van betaalrekeningen, spaargeld en hypotheken.

Mede door lagere rente-inkomsten zakten de totale baten naar 471 miljoen euro, van 480 miljoen euro een jaar terug. Maar daar tegenover stond dat de operationele lasten ook omlaag gingen. Onder de streep bedroeg de winst 154 miljoen euro, tegen 149 miljoen euro in de eerste helft van vorig jaar.

Het concern is sinds de nationalisatie van het oude SNS Reaal in 2013 in handen van de Nederlandse staat. De Volksbank kijkt nu weer naar mogelijkheden om op eigen benen te staan.

De bank rekent erop dat NLFI, de stichting die de staatsdeelnemingen in financiële instellingen beheert, ergens in de tweede helft van 2019 weer met een voortgangsrapportage komt. Dat rapport zal waarschijnlijk belangrijk zijn voor de regering bij het nemen van een besluit over een eventueel zelfstandige toekomst.