Nieuws/Financieel
1753839117
Financieel

Ondernemers en gemeenten eisen stikstofakkoord

Werkgeversvoorman Hans de Boer (rechtsboven) en VNG-voorzitter Jan van Zanen willen graag dat premier Rutte met stikstofoplossingen komt.

Werkgeversvoorman Hans de Boer (rechtsboven) en VNG-voorzitter Jan van Zanen willen graag dat premier Rutte met stikstofoplossingen komt.

Amsterdam - Ondernemersorganisatie VNO-NCW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roepen premier Mark Rutte op om zich in te spannen voor een Nationaal Stikstofakkoord. Beide organisaties zien met lede ogen aan dat de stikstofcrisis partijen nu vooral tegen elkaar opzet.

Werkgeversvoorman Hans de Boer (rechtsboven) en VNG-voorzitter Jan van Zanen willen graag dat premier Rutte met stikstofoplossingen komt.

Werkgeversvoorman Hans de Boer (rechtsboven) en VNG-voorzitter Jan van Zanen willen graag dat premier Rutte met stikstofoplossingen komt.

Dat moet anders, stellen de voorzitters Hans de Boer (VNO) en Jan van Zanen (VNG) in een gezamenlijke brief aan de minister-president. „De onduidelijk die de stikstofproblematiek nu veroorzaakt, tast een breed draagvlak op voorhand aan”, aldus de voormannen.

Op de huidige manier bereikt Nederland een hoognodige breed gedragen akkoord nooit, vrezen ze. „Mensen die zich zorgen maken over de kwaliteit van de natuur botsen met mensen die een woning willen; de ene groep van ondernemers voelt zich achtergesteld bij de andere; op zichzelf duurzame investeringen worden uit- en soms afgesteld omdat er nu geen vergunningen voor kunnen worden verleend. Het denken over de lange termijn inrichting van Nederland verwordt tot een papieren excercitie”, schrijven de voorzitters.

Natuurherstel

Het moet echter lukken om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, stellen VNO en VNG. Dat zou kunnen door enerzijds een programma voor natuurherstel, en anderzijds een duidelijke uitstoot van stikstof aan de bron en ruimte voor ontwikkeling. Zo zou er ruimte moeten komen voor de bouw van huizen en investeringen door het bedrijfsleven. Daarover willen zij met premier Rutte in overleg.

Met name de agrarische sector voelt zich achtergesteld in de stikstofdiscussie. De actiegroep Farmers Defence Force wil daarom komende woensdag weer actievoeren met trekkers op de weg. Op donderdag komt het Mesdagfonds, een agrarische stichting, met eigen berekeningen over het aandeel van de veehouderij in de Nederlandse stikstofuitstoot.