Nieuws/Financieel
1757437
Financieel

Column: Trendtransitiefase

Wat is dat nu voor titel? Gaan we transgenderachtige praktijken loslaten op de chart? Nee, dat niet, alhoewel je met enige fantasie een trendwijziging zou kunnen benoemen als gedaantewisseling van de koers.

Door de heftige turbulentie op de aandelenvelden kan er bij menig fonds sprake zijn van een trend transitie fase, ofwel een overgang van een stijgende trend naar een dalende trend, of andersom. Hoe je deze fase herkent en hoe je als actieve belegger hierin kunt handelen, leg ik uit aan de hand van de chart van BinckBank en ING.

Uptrend BinckBank

Het koersverloop op de weekchart is een klassiek voorbeeld van een overgangsfase waarin een dalende trendfase plaats moet maken voor een stijgende trend. Mooi voorbeeld derhalve van een positieve transitie fase. Ik zal dit nader toelichten.

Zeer geruime tijd was er sprake van een dalende trend. De koers bewoog immers in een grillig proces van lagere toppen en lagere bodems onder een rap dalende gemiddelde lijn. Onlangs werd er gebodemd op respectievelijk 4,04 en 4,18, gevolgd door een rebound naar en het passeren van de SMA lijn op 4,50.

Er ging een breakout van start als eerste stap in de trend transitie fase. De breakout droogde op bij 4,905, waarna de pullback werd gestart als tweede stap in de overgangsfase. U weet ongetwijfeld dat een pullback de trendbreuk moet valideren door in dit geval te bodemen op de recent gepasseerde SMA lijn.

Versnellingsmeter

Welnu, de bulls slagen hierin mogelijk deze week, getuige de witte candle in de maak op de gemiddelde lijn, terwijl de swingteller als versnellingsmeter inmiddels op +4 staat en de RSI tegen de OB-lijn aanschurkt.

Dit laatste is een kleine smet op de chart, want de spanningsmeter kan hierdoor de bulls remmen in hun poging de 4,905 weerstand te slechten om daarna op te kunnen stomen naar de 5,70 weerstandzone. Hoe het ook zij, zo lang de koers met witte candles boven de SMA op 4,50 noteert, krijgen de bulls de gelegenheid een nieuwe uptrend te bewerkstelligen.

Koopkansen

De oplettende lezer heeft in de gaten dat in een overgangsfase twee bewegingen van belang zijn. In eerste instantie de breakout, in tweede instantie de pullback. Deze bewegingen bepalen tezamen of een nieuwe trendfase daadwerkelijk van start kan gaan.

Voor trendvolgende beleggers herbergt de Binckbank grafiek dus een uitnodiging om met bescheiden posities aan de koopkant in actie te komen, want de pullback lijkt met succes afgerond te worden. Boven 4,905 zijn er additionele koopkansen.

Onder 4,50 erkennen trendbeleggers dat de bulls hun grip verliezen. Want let wel, een scenario heeft ook een ‘minder waarschijnlijke’ kant.

Negatieve transitie ING

Op de weekchart van ING is duidelijk zichtbaar dat de beren de regie voeren in een negatief getinte overgangsfase. Een aantal weken terug brak de koers immers onder de SMA lijn, weet u wel, de breakout beweging.

Deze eerste stap in een mogelijk nieuwe trend is nog in volle gang, al zij het dat pogingen worden ondernomen om fractioneel boven de Fibo zone rond 13,50 te bodemen als opmaat voor de pullback. Alle indicatoren in een minstand, dus die onderschrijven de bovenliggende positie van de beren.

De RSI als spanningsmeter wil een upcross met de OS-lijn bewerkstelligen als bevestiging van de ophanden zijnde pullback. Deze pullback is leidend voor het verdere verloop van de koers in de komende maanden.

Als de verwachte opmars opdroogt tegen de SMA lijn rond 15+, dan kan een serie lagere toppen en lagere bodems van start gaan, waardoor het vizier op 12,80 en 8,30 gericht kan worden. Mochten de bulls in staat zijn om de koers toch weer boven de SMA te persen, dan is de huidige breakout een slippertje van de stier. Boven 15+ toch weer een uptrend.

Handen knijpen

Het moge duidelijk zijn dat trendvolgende beleggers met geknepen handen en mogelijk wat angstzweet op het voorhoofd de koersontwikkeling gadeslaan. Gaat het de bulls lukken om een trendbreuk af te wenden? Of krijgen zij bij 15+ de nekslag van de beer?

Het zal ongetwijfeld een spannende en enerverende strijd worden met voor trendbeleggers de belangrijke beslissing om portefeuilles al dan niet aan te passen. Maar dat is toch de charme van dynamisch trendbeleggen?

Disclaimer:

Nico Bakker is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.