Nieuws/Financieel
1767032473
Financieel

Teelt van tarwe en aardappels toegenomen

Er worden meer aardappels geteeld dan vorig jaar.

Er worden meer aardappels geteeld dan vorig jaar.

DEN HAAG - De teelt van tarwe, uien en aardappels is dit jaar toegenomen. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De teelt van gerst en suikerbieten neemt tegelijkertijd af, zo constateert het statistiekbureau.

Er worden meer aardappels geteeld dan vorig jaar.

Er worden meer aardappels geteeld dan vorig jaar.

De arealen tarwe en uien zijn vergeleken met een jaar eerder met bijna 9 procent en 7 procent gegroeid. Het areaal aardappelen werd in een jaar tijd met ruim 2 procent uitgebreid. Volgens de laatste landbouwtelling, van april dit jaar, wordt volgens het CBS in Nederland op 536.000 hectare aan akkerbouwgewassen geteeld. Dat is 4 procent meer dan een jaar eerder.

De stijging van de teelt van tarwe volgt na jaren van afname. Ten opzichte van vorig jaar is het areaal gegroeid met bijna 9 procent, tot 122.000 hectare. De omvang is echter nog wel een stuk kleiner dan het langjarig gemiddelde. Gemiddeld werd er sinds het jaar 2000 jaarlijks op 135.000 hectare tarwe verbouwd. Opvallend is de omvang van het areaal zomertarwe, dat met 43 procent afnam naar 9000 hectare. Sinds 2000 is alleen in 2017 het areaal kleiner geweest.

Het areaal zaaiuien nam met bijna 10 procent toe, tot een recordomvang. Bij de poot- en plantuien daalde de teelt licht. Het teeltoppervlakte van consumptieaardappelen dikte met ruim 4 procent aan tot 79.000 hectare. Sinds 2000 was dat niet meer zo groot. De arealen van poot- en zetmeelaardappelen groeiden bescheiden.