Financieel/Ondernemen
1781923
Ondernemen

Vraag & antwoord

Garantie geven op WW-uitkering. Kan dat?

De werkrelatie met mijn managementassistent verloopt onprettig. We vinden allebei dat we beter uit elkaar kunnen gaan. Nu wil hij de garantie dat hij WW krijgt. Hoe doe ik dat?

Een werkgever kan geen garantie geven dat een werknemer een WW-uitkering krijgt. Het UWV gaat immers over de toekenning daarvan. Daarnaast heeft de werknemer zelf grote invloed op het al dan niet verkrijgen van een uitkering. Zo moet hij voldoen aan zijn sollicitatieplicht en beschikbaar zijn voor werk. Een ’WW-garantie’ geven is dus onverstandig.

Werkgevers kunnen wel zorgen voor een ’WW-veilig’ ontslag. In principe heeft een werknemer die meewerkt aan de beëindiging van zijn dienstverband gewoon aanspraak op een WW-uitkering. Voorwaarde is wel dat de werkgever het initiatief voor het ontslag heeft genomen en dat er geen sprake is van redenen die een ontslag op staande voet rechtvaardigen.

De kans dat de werknemer direct na uitdiensttreding aanspraak krijgt op WW wordt vergroot als tussen de datum waarop partijen overeenstemming hebben over de voorwaarden en de werkelijke uitdiensttreding, minimaal een termijn gelijk aan de opzegtermijn zit.