Nieuws/Financieel
1782154
Financieel

Fidelity: Vertrouwen bedrijven naar piek

Het vertrouwen van multinationals is naar het hoogste punt in vijf jaar gestegen. Dat blijkt uit wereldwijd onderzoek van de grote vermogensbeheerder Fidelity International.

Volgens de vermogensreus, met $2,13 biljoen onder beheer, wijst dat op een positieve verwachting voor de komende twaalf maanden. De conclusie staat in Fidelity’s 2018 Analyst Survey, een jaarlijks herhaald onderzoek.

Fidelity ziet ook stijgend dividend voor aandeelhouders naast inkoop van eigen aandelen.

Meer vertrouwen

Sinds 2016 is het vertrouwen aan het stijgen. Ondanks tegenvallers op de beurs is het vertrouwen op het hoogste punt in vijf jaar gekomen.

Volgens Fidelity is er weinig aanleiding om te verwachten dat er een abrupt einde komt aan „deze bijna perfecte omstandigheden”.

Dat geldt ook voor de inflatie, die licht oploopt. „Excessieve kosten-, loon- of outputprijsinflatie naast stijgende financieringskosten zouden kunnen leiden tot krapper monetair beleid. Wat weer kan leiden tot lagere reële vraag die bedrijven ertoe dwingen te bezuinigen op investerings- en bestedingsplannen”, aldus Marty Dropkin, hoofd onderzoek vastrentende waarden bij Fidelity.

Recordhoogte

„Maar hoewel onze analisten een matige stijging van de kosten en de looninflatie vaststellen”, stelt hij, „zijn ze ervan overtuigd dat de inflatie van de prijzen op of onder de consumentenprijsinflatie zal blijven.”

Dropkin waarschuwt voor overmoedig gedrag bij bedrijven. De wereldwijde schuld staat op recordhoogte, hoger dan van voor de crisis. „Hierdoor zijn alle grote economieën kwetsbaarder dan ooit voor stijgende rentetarieven.”

Goed gefinancierd

Tegelijkertijd zijn de bedrijven die Fidelity onderzocht na de kredietcrisis goed gefinancierd. Volgens Fidelity hebben ondernemers meer dan voorgaande jaren vertrouwen in de vraag naar producten gekregen.

Dropkin: „Heel anders dan in voorgaande jaren investeren bedrijven weer in hun eigen productieve kapitaal. Ze investeren in technologie om te kunnen innoveren en concurreren, en schoorvoetend eveneens in loonsverhoging.”