Nieuws/Financieel
1784024
Financieel

Column: Angst dramatische rentestijging onnodig

Jerome Powell, voorman bij Federal Reserve

Jerome Powell, voorman bij Federal Reserve

De afgelopen paar jaar is het mantra voor de rente in ontwikkelde landen “langer lager”. Dit mantra is gebaseerd op het idee dat de wereldwijde economische groei gematigd blijft, net zoals de lonen en de en de inflatie gematigd. Maar daar is verandering in gekomen en dit mantra is aan vernieuwing toe.

Jerome Powell, voorman bij Federal Reserve

Jerome Powell, voorman bij Federal Reserve

De afgelopen kwartalen is de wereldwijde economische groei namelijk toegenomen, zien we een gematigde stijging van de loongroei en is de inflatie (althans in de VS) gestegen. Daarbij is er een verschuiving in het centrale bankenbeleid. De Federal Reserve verkleint de balans en zowel de de Europese Centrale Bank en de Bank of Japan perken is het inkoopprogramma in.

Het is daarom waarschijnlijk dat de rente op 10-jaars Treasury zal blijven stijgen. Als deze doorzet zullen waarnemers zich afvragen of het einde van de 30-jaar durende bullmarkt op de obligatiemarkt nu echt in zicht is. En als dat het geval is kunnen beleggers zich bedenken dat de bearmarkt is begonnen.

Angst is niet nodig

Maar de angst voor een dramatische rentestijging is niet nodig. De geschiedenis leert ons dat het einde van een bullmarkt op de obligatiemarkten vaak afloopt met een sisser. Het is geen automatisme dat een periode van dalende rentes wordt gevolgd door sterk stijgende rentes. In de periode van 1880 tot het begin van de Eerste Wereldoorlog lieten de yields op de 10-jaars Treasuries een zijwaartse beweging zien en langere periodes van stabiliteit waren er in de jaren veertig van de vorige eeuw en opnieuw begin jaren zestig.

Rente blijft laag

Al zou de yield aanzienlijk stijgen vanaf de huidige niveaus, bijvoorbeeld als de Amerikaanse 10-jaars naar 3,5% of 4% gaat, dan nog bevinden we ons in een laagrenteregime. En wanneer deze huidige economische cyclus uiteindelijk eindigt, denk ik dat er een goede kans is dat we het patroon blijven zien dat sinds de jaren tachtig het beeld bepaald: elk opeenvolgend renteregime heeft een lager plafond en bereikt een lager punt (zie grafiek).

Grafiek 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties

Mijn mening is gebaseerd op verschillende factoren. Het verslechterde demografische profiel van de VS door de veroudering van de bevolking, de druk van de stijgende publieke en private schuldenlast en de verstorende invloed van digitalisering op de arbeidsmarkt. De Amerikaanse economie zal onvermijdelijk een recessie ingaan en het is niet ondenkbaar dat de 10-jarige Amerikaanse yields terugvallen tot onder het niveau van 1,35%, het laagste punt dat na de financiële crisis werd bereikt, als de VS opnieuw moet worstelen om te ontsnappen aan de economische malaise.

Erik Weisman is econoom bij de Amerikaanse vermogensbeheerder MFS.