Nieuws/Financieel
1784500
Financieel

Europese arbeidsinspectie in de maak

Om de rechten van Europeanen die in een ander EU-land werken beter te kunnen beschermen, wil de Europese Commissie een Europese Arbeidsautoriteit (ELA) oprichten. Die moet ervoor zorgen dat de nationale inspecties niet langs elkaar heen werken, zodat bedrijven die de regels overtreden sneller worden aangepakt. De handhaving blijft in handen van de lidstaten.

Als het aan EU-commissaris Marianne Thyssen (Werk en Sociale Zaken) ligt, komen er vanaf volgend jaar zo'n 140 man te werken bij de nieuwe autoriteit, die in 2023 op volle kracht moet draaien. Er wordt jaarlijks 50 miljoen euro voor vrijgemaakt. De lidstaten mogen bepalen waar het agentschap wordt gevestigd.

Ongeveer 17 miljoen EU-burgers wonen en werken in een andere lidstaat, bijna twee keer zo veel als tien jaar geleden. Daarnaast pendelen dagelijks ongeveer 1,5 miljoen naar hun werk over de grens. In bijvoorbeeld de bouw- en transportsector is sprake van ontduiking van de regels voor arbeidstijden, minimumloon en premieafdracht. De ELA zou de strijd tegen ‘sociale dumping’ via schimmige constructies effectiever moeten maken.

Brussel stelt verder voor iedereen in de EU een Europees socialezekerheidsnummer te geven. Daarmee kan in heel Europa worden aangetoond dat iemand zijn premies heeft betaald en recht heeft op zorg of ondersteuning. Verder zouden socialezekerheidsregelingen beter toegankelijk moeten worden alle werkenden, ook zelfstandigen en deeltijdwerkers.

De lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog over de plannen buigen. Het voorstel ligt donderdag op tafel bij overleg van de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.