Nieuws/Financieel
1789568702
Financieel

CBS: vertrouwen ondernemers industrie toegenomen

Schoorstenen met rookwolken op het industrieterrein Chemelot.

Schoorstenen met rookwolken op het industrieterrein Chemelot.

DEN HAAG (ANP) - Het vertrouwen van ondernemers in de industrie is in november iets toegenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dat vooral doordat ondernemers positiever zijn over de verwachte bedrijvigheid in de komende maanden.

Schoorstenen met rookwolken op het industrieterrein Chemelot.

Schoorstenen met rookwolken op het industrieterrein Chemelot.

Ook het oordeel over het werk dat op de plank ligt verbeterde. Over de voorraden gereed product werd wel negatiever geoordeeld. Die waren volgens een meerderheid van de ondernemers te groot. De index die het vertrouwen meet ging van 2,5 in oktober naar 3 in november, aldus het CBS.

Het producentenvertrouwen ligt daarmee boven het langjarige gemiddelde van 1,1. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in november 2021 de hoogste waarde (12,7). In april 2020 werd de laagste waarde (min 28,7) genoteerd.

In meer dan de helft van alle bedrijfstakken was het producentenvertrouwen in november hoger dan een maand eerder. Net als in de voorgaande maanden waren de ondernemers in de elektrotechnische en machine-industrie verreweg het meest positief, al nam het vertrouwen bij deze groep wel iets af op maandbasis.

Duitsland

Het CBS merkt verder op dat in Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie, het vertrouwen van producenten ook verbeterde. Dat komt vooral doordat ze positiever waren over de toekomstige bedrijvigheid. Ook steeg de gemiddelde dagproductie.