Financieel/Geld
1789691
Geld

Column: Schaapjes op het droge

Een stuk grond met zonnepanelen erop kan door de gemeente worden aangeslagen voor ozb. Maar met een paar schapen die als ’grasmaaier’ dienen, kan de ozb ontlopen worden.

Alternatieve energie wordt steeds belangrijker. Al was het maar omdat de ’Groningse gaskraan’ dicht gaat en we van het gas af moeten. Er zijn alternatieven, zoals wind- of zonne-energie en de Nederlandse overheid stimuleert deze door een subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie. Daarvoor moeten diverse formulieren worden ingevuld en de aanvraag moet aan vele eisen voldoen.

Recent las ik echter over een hele eenvoudige methode om de kosten te verlagen en ik wil die graag met u delen. Het ging in deze uitspraak om de onroerendezaakbelasting (ozb) die jaarlijks betaald moet worden en die dus ieder jaar opnieuw beïnvloedt wanneer de groene energie zonder subsidie op kostprijs kan concurreren met gas- of kolengestookte energiecentrales.

Zonneweide

Het ging om een zonneweide. Dat zijn flinke stukken grond waarop zonnepanelen worden geplaatst. Deze panelen zijn vastgeschroefd op metalen stellages die weer verankerd zijn aan de grond.

De gemeente was van mening dat de exploitant van de zonneweide gewoon ozb moest betalen. Het ging hier tenslotte niet om een roerende, maar een onroerende zaak.

Volgens de rechters klopt deze redenatie van de gemeente. De zonneweide en de installaties hebben nu eenmaal als kenmerk dat die vele jaren vrijwel ongewijzigd zo zullen blijven bestaan.

Schapen en koeien

Maar waar de gemeente geen rekening mee had gehouden was de zogeheten cultuurgronduitzondering. Als het object waarover de gemeente woz-belasting wil heffen boerenland is (met opstallen, zoals hier het geval is), kan deze vrijstelling van toepassing zijn.

De grond moet dan wel geëxploiteerd worden in een boerenbedrijf, maar dat hoeft niet gedaan te worden door de eigenaar van de grond zelf.

In de onderhavige zaak werd het gras rondom de metalen staanders en onder de zonnepanelen kort gehouden door schapen en koeien, afkomstig van een boerderij die naast de zonneweide lag. De exploitant van de zonneweide liet de rechters weten dat hij daardoor tussen de €10.000 en €20.000 per jaar aan maaikosten uitspaarde.

Om de zaak verder te onderbouwen, kregen de rechters ook foto’s te zien van de zonneweide waarop duidelijk te zien was dat er schapen onder de zonnepanelen doorliepen.

Op grond hiervan concludeerden de rechters dat er sprake was van exploitatie van de grond in het kader van een boerenbedrijf, waardoor de speciale uitzondering voor de cultuurgrond van toepassing was. Wel alleen voorzover het de grond betrof en niet voor de installatie zelf. Dus over de waarde van de opstallen moest de exploitant toch ozb betalen.

Texelse schaapjes op het droge?

Of het Texelse schapen waren die op de grond liepen, is mij niet bekend. Maar vaste lezers weten dat ik graag op Texel kom. De gemeente Texel heeft de ambitie om energieneutraal te zijn. Dat wil zeggen: net zoveel energie op te wekken op Texel als er gebruikt wordt.

Eén van de manieren om dat te bereiken is de (drijvende) zonneweide bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie Everstekoog aan de Pontweg tussen Den Burg en De Koog. Die zuiveringsinstallatie bestaat ondermeer uit grote bassins met (riool)water. Daarop drijven pontons waar de zonnepanelen op gemonteerd zijn. Maar ook op het grasland ernaast staan zonnepanelen.

Als de organisatie de (jaarlijkse) kosten wil verlagen, zou het dus een optie zijn om schapen te laten grazen op dit land. Op Texel zijn er vast wel schapenboeren te vinden die mee willen werken.

De flauwe grap dat de boer, Texelenergie en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dan hun schaapjes op het droge hebben, is natuurlijk snel gemaakt.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.

Mr. Ernst Loendersloot

Senior kandidaat notaris te Maastricht