Nieuws/Financieel
1796352376
Financieel

Arbeidsmarkt is krapper dan ooit

AMSTERDAM (ANP) - Voor werkgevers was het in de laatste drie maanden van 2021 moeilijker dan ooit tevoren om personeel te vinden. De graadmeter voor krapte op de arbeidsmarkt van uitkeringsinstantie UWV bereikte in het slotkwartaal van dat jaar een nieuwe recordhoogte. Nooit eerder waren er zo veel vacatures per werkzoekende.

Het UWV berekent ieder kwartaal de krapte op de arbeidsmarkt door het geschatte aantal openstaande vacatures te delen door het totale aantal personen dat korter dan een halfjaar een werkloosheidsuitkering ontvangt. Per werkzoekende waren er aan het einde van vorig jaar bijna vier openstaande vacatures. Volgens het UWV was er nog net geen sprake van een „zeer krappe” arbeidsmarkt.

Door het economisch herstel na de coronacrisis steeg het aantal vacatures in de loop van 2021 hard terwijl het aantal werkzoekenden daalde. Zo waren er eind vorig jaar ruim driekwart meer openstaande vacatures dan een jaar eerder, terwijl het aantal WW’ers in de eerste zes maanden van hun uitkering met 42% daalde. Vergeleken met het einde van 2019, toen er nog geen sprake van een coronapandemie was, waren er ruim een derde meer vacatures.

Faillissementen

Naar verwachting verlichten faillissementen als gevolg van het einde van de coronasteun de druk op de arbeidsmarkt een beetje, schrijven economen van ABN Amro in een eigen analyse. Ook de komst van Oekraïense vluchtelingen die kunnen en willen werken, zal het werkgevers iets gemakkelijker maken personeel te vinden. Daarnaast verwacht ABN Amro dat zzp’ers meer uren kunnen gaan werken door het einde van alle coronamaatregelen.

Maar ook in de jaren na 2022 dreigen er volgens economen van de bank „structurele arbeidstekorten”, door de vergrijzing. Het aandeel 65-plussers op de totale bevolking groeit van 20% in 2020 naar 25% in 2040. Tegelijkertijd komt er veel werk bij door grote investeringen in de transitie naar schone energie en de kabinetsplannen voor gratis kinderopvang.