Nieuws/Financieel
1815557
Financieel

Column: Hoe ligt speelveld AEX erbij?

De aandelenmarkten bevinden zich in een onrustige, grillige fase, waarin het lastig navigeren is. Dit geldt ook voor onze eigen AEX index. Goed om de drie navigatieniveaus, te weten dag-, week- en maandchart als drieluik te bespreken. Dan weet u hoe de speelvelden er bij liggen en hoe u als dynamische belegger hier op kunt inspelen.

Tussen 530 en 540

U weet ongetwijfeld dat ik grafieken analyseer met een vaste set aan indicatoren, mijn marktlensindicatoren. Dit setje gebruik ik op alle timeframes, dus ook op de dagkaart, het tijdvenster voor korte termijn beleggers. Laat ik de indicatoren voor u langslopen. Zo is daar de groen/blauwe lijn die door het veld kronkelt, de gemiddelde lijn met parameter 55, ofwel de 55SMA trendvolgende meter. Mag absoluut niet ontbreken om de richting en de kracht van de trend te kunnen detecteren. Welnu, op de dagkaart staan de candles onder de licht dalende SMA lijn, dus is er sprake van een dalende trend.

Daggrafiek AEX

Negatief sentiment overheerst, maar de steunen en weerstanden in het veld geven aan dat het speelveld beperkt is met afgerond 530 steun en 540 weerstand. U ziet, de rode en groene strepen zijn de kantelpunten ofwel krijtstrepen om aan te geven hoeveel speelruimte beer en stier hebben. Voorts ziet u blauwe getallen staan boven de candle, in dit geval +2 en gisteren +1. Dit is mijn swingteller als versnellingsmeter. Ik zal niet teveel in detail treden, maar een blauwe serie 1 t/m 9 indiceert een upswing, een rode serie -1 t/m -9 behelst een downswing. Thans dus een upswing gaande, hetgeen voor de bulls een lekker windje in de rug is om de rode strepen op te zoeken.

In de onderste helft van elke chart vindt u de dynamische RSI als spanningsmeter. De rode lijn kronkelt momenteel rond de 50-lijn en dat impliceert dat er weinig momentum in het koersverloop aanwezig is. Anders gezegd, de trendmatigheid is laag en dat past keurig in de hiervoor genoemde trading range.

Afwachtend beeld

Kortom, met de indicatoren en de charttechnische tools (ik voeg ook wel eens lijnen en/of een Fibo grid toe) krijg je inzicht in trend en sentiment, waardoor er een scenario geschetst kan worden. Voor korte termijn beleggers ziet de chart er dus afwachtend uit. Een mix aan positieve en negatieve technische bevindingen vraagt dan ook enige terughoudendheid. Buiten de genoemde kantelpunten is meer vuurwerk te verwachten. Tot die tijd kan het spel worden gespeeld tussen 530 steun en 540 weerstand.

Sleepkabelsteun

Nu ik de indicatoren en andere tools hiervoor heb benoemd, kan ik wat rapper met u door de weekkaart wandelen, het tijdvenster voor middellange termijn trendvolgende beleggers. Dan blijkt dat er een spannende strijd wordt gevoerd bij de SMA lijn. Er worden zwarte candles geplaatst op de gemiddelde lijn, dus de uptrendfase wordt getest.

Weekgrafiek AEX

Goed om te zien dat de 55SMA, ook wel sleepkabel genoemd, de bulls in de race houden. Swingtgeller op +3, maar de RSI tegen de 50-lijn, dus van een zuivere UP status op het Dashboard is nog geen sprake. Om de uptrend daadwerkelijk nieuw leven inte blazen is het gewenst dat er witte candles verschijnen op de SMA lijn. Dan komen bodemstampers in actie, dan is een rally naar de eerste weerstand op krap 573 een aannemelijk scenario. Mocht daarentegen de koers onder 531 duiken, dan is een dip naar de groene steunstreep op 516 haalbaar.

Wacht op een impuls

Middellange termijn beleggers zien de dappere overlevingsstrijd van de bulls rond de 530 zone. Er is een overtuigende impuls nodig om weer nieuwe of additionele aankopen te overwegen. Bij koersvorming onder 530 beseffen de weekchart beleggers dat het technische beeld aanzienlijk verslapt en dat onder 516 er zelfs een downtrend van start kan gaan. Al met al een spannende fase.

Topvorming bij 573

Tot slot een blik op de maandgrafiek om een scenario te schetsen voor lange termijn beleggers. Zowel charttechnisch gezien als objectief gemeten met de indicatoren, is er sprake van een solide uptrend. Vanaf 2013 is een stijgende trend gaande, er zijn thans geen aanwijzingen dat de trend in gevaar komt. Er is daarentegen wel sprake van een correctie binnen de uptrend, getuige de minstand op de swingteller.

Maandgrafiek AEX

De correctie werd vorige maand overigens aangekondigd met een zogenaamd Bearish Engulfing patroon, ofwel een negatief omarmingspatroon, waarbij de zwarte body van de candle de voorliggende witte body omarmt. U ziet, ook koerspatronen kunnen een bijdrage leveren bij het definiëren van een marktvisie. Goed, even wat berendruk tot mogelijk 506 om daarna de trend te vervolgen, zo luidt het meest waarschijnlijke scenario.

Kopen op zwakte

Het lange termijn beeld ziet er dus nog steeds positief uit met vooralsnog 573 als voorlopig hoogtepunt en 506 als mogelijk steunpunt. U ziet, een veel breder speelveld dan op de andere charts. Maar dat is ook logisch als je een maandchart consulteert, dat begrijpt u. Voor lange termijn beleggers kan wat dat betreft de strategie ‘Kopen op zwakte’ worden aangehouden.

Disclaimer: Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waardevan uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.