Nieuws/Financieel
1818369
Financieel

Column: Een tien jaar oud raadsel is bijna opgelost

Onder leiding van Jerome Powell gaat de Fed het stimuleringsbeleid verder afbouwen.

Onder leiding van Jerome Powell gaat de Fed het stimuleringsbeleid verder afbouwen.

De vraag waarop het extreem expansieve monetaire beleid van de centrale banken zou uitdraaien, is inmiddels al bijna tien jaar oud. Het falen van dit expansieve beleid door een terugval van de economische groei en inflatie zou tot een verwoestende vertrouwenscrisis op de financiële markten hebben geleid.

Onder leiding van Jerome Powell gaat de Fed het stimuleringsbeleid verder afbouwen.

Onder leiding van Jerome Powell gaat de Fed het stimuleringsbeleid verder afbouwen.

Dat is niet gebeurd, en na een aantal jaren van twijfel is er nu eindelijk een voorlopige positieve ontknoping: dankzij de jarenlange monetaire vastberadenheid van de centrale bankiers zijn zowel de economische groei als de inflatie fors opgeveerd waardoor het beleid een periode van normalisatie staat te wachten.

Nieuwe uitdagingen

De terugkeer van economische groei en inflatie heeft geleid tot een brede consensusverwachting dat de aandelenkoersen hoog zullen blijven. Deze consensus zal echter tweemaal op de proef worden gesteld, op zowel korte als middellange termijn. De rendementen op Amerikaanse, Japanse en Duitse overheidsobligaties, die jarenlang zijn gedrukt door het beleid van de centrale banken, zullen zich de komende tijd zeker niet zonder slag of stoot aanpassen aan de economische realiteit van economische groei en teruggekeerde inflatie.

Aangewakkerd door de protectionistische neigingen van de Trump-regering is het uitbreken van een handelsoorlog nu in de ogen van beleggers ook een reëel risico geworden. Daarnaast heeft de eurozone nog te kampen met de gevolgen van politieke onzekerheid in Italië en Duitsland. Tot slot staan er zulke grote bedragen aan passief en algoritmisch beheerde beleggingen uit, dat dit de grillige schommelingen van de markten verder zal doen toenemen.

Een actief beheer van de rentegevoeligheid is vereist

Een ander groot risico zijn de aanstaande beslissingen van de centrale banken, zeker als deze hun monetair beleid te snel en te voortvarend gaan verkrappen. Vooralsnog hopen de markten op de wijsheid van de monetaire beleidsbepalers en dus op een handhaving van de lage tot negatieve rente, en zijn bereid daar desnoods wat inflatiestijging voor in te leveren om te voorkomen dat de obligatiemarkt instort. Het lijkt ons een verstandige gok. Het stopzetten of zelfs terugdraaien van de inkoopprogramma's van de centrale banken is echter gepland. In feite weet niemand op welk niveau de evenwichtsprijs van de lange termijn rente op overheidsobligaties zal uitkomen, zeker als de inflatiedreiging aanhoudt, wanneer de vraag van particuliere beleggers die van de centrale banken moet gaan vervangen. Gelet op dit risico is het zaak de rentegevoeligheid extreem actief te blijven beheren.

Markten negeren het risico van een groeivertraging

Afgezien van een verwachte periode van turbulentie op obligatiemarkten dient zich op de middellange termijn ook een ander spook aan: dat van een wereldwijde cyclische groeivertraging. De Amerikaanse economie verkeert in het eindstadium van de cyclus. Ondanks de belastinghervorming wijzen de voorlopende indicatoren op een mogelijke groeivertraging tegen het eind van het jaar. In China en de eurozone vallen recente economische indicatoren, zoals de PMI-index en het consumentenvertrouwen, tegen. En in het Verenigd Koninkrijk is de vertraging al een feit.

Tegelijkertijd, en zeker als het algemene vertrouwen verder wordt ondermijnd door marktturbulenties, negeren de markten misschien ten onrechte het scenario van een groeivertraging. Deze vertraging zou het risico van een ingrijpende correctie op de obligatiemarkt beperken, maar de onderlinge sectorale verschillen op de aandelenmarkt fors accentueren. Wij zouden opnieuw terechtkomen in een klimaat van schaarse groei waarin cyclische en op schulden gebaseerde beleggingen het weer zouden moeten ontgelden. Groeiparels met solide balansen en voorspelbare resultaten, die op de Amerikaanse markt oververtegenwoordigd zijn, zouden het er dan echter veel beter vanaf brengen.

Omdat er voorlopig nog genoeg enigma’s en raadsels op de financiële markten zullen blijven bestaan, is een actief beheer van de investeringsportefeuille noodzakelijker dan ooit. Alleen op deze wijze is het mogelijk om in de financiële markten Escape Room met succes een definitieve oplossing van de puzzel te vinden.

Didier Saint-Georges is Managing Director en lid van het Investeringscomité van de in Parijs gevestigde vermogensbeheerder Carmignac.