Nieuws/Financieel
1818411
Financieel

Minder bloembollentelers op meer bollengrond

Bollenveld bij Zeewolde

Bollenveld bij Zeewolde

Amsterdam - De Nederlandse bollenteelt is onderhevig aan een enorme schaalvergroting. Het aantal hectare dat gebruikt wordt voor bollenteelt groeit hard, terwijl het aantal bollentelers heel hard afneemt. Die schaalvergroting gaat het hardst in de tulpenbollenteelt.

Bollenveld bij Zeewolde

Bollenveld bij Zeewolde

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend heeft gepubliceerd. De gemiddelde bollenteler had in 2017 bijna twee keer zoveel bollenland als in 2000.

Het aantal bedrijven dat zich met de teelt van bloembollen bezighoudt, is sinds 2000 met 39% afgenomen naar 1600. Tegelijkertijd groeide de hoeveelheid landbouwgrond dat bestemd is voor bollenteelt met 18% tot ruim 26.000 hectare.

Het aantal telers van tulpenbollen daalde van 2000 tot 2017 met 46%, maar zij bewerken wel 38% meer landbouwgrond. Het areaal tulpen is momenteel 13.000 hectare. Overigens groei het aantal tulpenbollenkwekers de laatste twee jaar weer licht.

De groei van het areaal tulpen gaat ten koste van landbouwgrond voor andere populaire bolsoorten. Zo is het totale gladiolenveld sinds 2000 40% kleiner geworden en kromp het narcissenveld met 19%. Het aantal telers van gladiolen en narcissen is met respectievelijk 52% en 66%.

Bij alle bolgewassen daalde het aantal telers, maar bij de teelt van irissen en krokussen was die daling met respectievelijk 81% en 75% het sterkst.

Noord-Holland blijft de belangrijkste leverancier van bloembollen. De helft van de bollenvelden ofwel 13.000 hectare ligt in deze provincie, waarbij gemeente Hollandse Kroon met 3300 hectare het leeuwendeel voor haar rekening neemt.

Overigens verspreidt de bollenteelt zich wel meer over het land. Zo is het aantal hectare landbouwgrond in Drenthe dat gebruikt wordt voor de teelt van bloembollen sinds begin deze eeuw verviervoudigd tot bijna 1900 hectare. Hiermee komt Drenthe na Flevoland, Zuid-Holland en Noord-Holland op de vierde plaats van provincies met het grootste areaal bloembollen.