Nieuws/Financieel
1822825
Financieel

Drie bankiers op vingers getikt

AMSTERDAM (ANP) - De tuchtcommissie van de Stichting Tuchtrecht Banken heeft weer enkele berispingen uitgedeeld vanwege schendingen van de bankierseed. Twee bankmedewerkers verzuimden een opgelopen verlies te melden bij leidinggevenden van hun bank. Een andere bankmedewerker misbruikte de naam van de bank voor zijn eigen bedrijf.

In de eerste zaak hadden twee bankmedewerkers niet gezegd dat aan het einde van een handelsdag bepaalde verliezen waren opgelopen tot 1,3 miljoen euro. Ze wilden dat de volgende dag goedmaken. Dit mislukte en het verlies liep op naar meer dan 2 miljoen euro. Toen pas trokken ze aan de bel. De medewerkers zijn al ontslagen.

De andere zaak betrof een bankmedewerker die onder meer het e-mailadres van zijn bank gebruikte voor een eigen bedrijfje dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan werk wilde helpen. Ook deed hij zonder overleg beloftes dat de bank bepaalde dingen zou regelen. Hij stelde dat langdurig werklozen via het door zijn bedrijfje geboden re-integratietraject bij de bank in dienst zouden komen. Hiermee wekte hij de schijn van belangenverstrengeling, vindt de tuchtcommissie.

De bankierseed is enkele jaren terug in het leven geroepen om het vertrouwen in de financiële sector te herstellen. Wie de regels overtreedt, kan daarop worden aangesproken door de Stichting Tuchtrecht Banken, die speciaal is ingesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Straffen kunnen variëren van een berisping tot een beroepsverbod voor drie jaar.