Financieel/Geld
1827384620
Geld

Grootste pensioenfonds ABP verhoogt pensioenen met bijna 12%

Amsterdam - Nadat veel pensioenfondsen jarenlang de hand op de knip hielden, krijgen gepensioneerden deze weken goed nieuws. De pensioenfondsen delen hoge indexeringen uit. ABP verhoogt de pensioenen per 1 januari 2023 met bijna 12% (11,96%). Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen: „We kunnen de inflatie volledig compenseren en houden ook nog over.”

Met deze indexatie zegt het fonds voor ambtenaren en onderwijzers de ambitie na lange tijd waar te maken: „Pensioen dat meegroeit met de prijsstijging.” Van Wijnen: „Het is fijn de pensioenen in 2023 volledig te kunnen verhogen met de inflatie van september tot september. Bijna 12% erbij. Daar zijn alle deelnemers op korte of langere termijn bij gebaat.” De bestuursvoorzitter zegt dat het mogelijk is omdat de financiële positie van ABP het toelaat. „En omdat het fonds gebruik mag maken van soepelere regels omdat ABP heeft aangegeven over te willen stappen naar het vernieuwde pensioenstelsel.” Het pensioenfonds houdt daarna voldoende vet op de botten, zegt Van Wijnen. „Maar een glazen bol, hoe het er in de toekomst uitziet, dat weet niemand. Maar deze stap onderstreept onze ambitie: een koopkrachtig pensioen voor onze deelnemers.”

Ook andere pensioenfondsen delen hoge indexeringen uit. Ook PME (metalektro) kondigt voor alle deelnemers een indexatie aan van 6,2%. Met de eerdere indexatie van 1,29% krijgen de gepensioneerden uit de metaalindustrie er gemiddeld €50 per maand bij. Voorzitter Eric Uijen is opgelucht dat deze verhoging kon worden ingezet. „De mensen kregen steeds minder voor meer, door de stijgende prijzen. Gelukkig kunnen we dit jaar voor het eerst in veertien jaar weer verhogen.” De dekkingsgraad van PME is na de indexeren nog 110%. „We houden ruimte over voor de zekerheid en om ongeschonden aan te komen in het nieuwe stelsel op 1 januari.” Op de vraag hoe Uijen denkt dat deelnemers zullen reageren, is hij heel even stil. „De ene helft zal zeggen: het is maar de helft van de geldontwaarding. De andere helft zal zeggen: we zijn blij dat dit gebeurd is.”

Lees hieronder de analyse van Martin Visser:

Kroon

Van de vijf grootste pensioenfondsen spant dat voor de bouw deze week de kroon met een indexatie van 14,52%. „Het is een opvallend en divers beeld deze week”, zegt Corine Reedijk van Aon. „Sommige fondsen doen 4 of 6%, anderen bijna 15%. Stel dat je buurman in de bouw werkt en jij in de zorg, dat scheelt je 8% inflatie. Dat is wel bijzonder, en een effect van de verschillende financiële posities van pensioenfondsen. Je merkt ook dat fondsen wel erg naar elkaar kijken, wat doet de ander?”

Metaal- en techniekfonds PMT verhoogt de pensioenen per volgend jaar met 4,2%. In oktober kon het fonds al indexeren met 1,29%. In reactie op de hoge indexatie van bpf Bouw zegt Brocken: „Het is geweldig nieuws, de indexatie van ons steekt daar wel schril tegen af. De beleggingen van bpf Bouw in vastgoed hebben heel goed gerendeerd in de afgelopen tien jaar.”