Financieel/Ondernemen
1846123085
Ondernemen

Amsterdamse ondernemers voelen zich niet gehoord

AMSTERDAM (ANP) - Amsterdamse ondernemers vinden dat er nog te weinig gebeurt om de stad schoon en veilig te houden. Ook zijn ze ontevreden over hun relatie met de gemeente, staat in de Amsterdam City Index, een jaarlijkse barometer van de ondernemersvereniging in de Amsterdamse binnenstad.

De ondernemers vinden dat de gemeente te weinig met ze in gesprek gaat. Daarnaast klagen ze erover dat ze ’onevenredig’ zwaar worden belast met nieuwe heffingen.

Overlast

Vorig jaar kwam ook al uit de index naar voren dat de ondernemers willen dat er meer moet worden gedaan om de stad schoon te houden. Dit jaar stellen ze zich opnieuw op dit standpunt, door te zeggen dat er onvoldoende geld beschikbaar is voor de bestrijding van overlast en schoonmaak. De ondernemers klagen over zwerfafval op straat.

Los hiervan stelt Amsterdam City tevreden vast dat de omzetten nog steeds groeien, evenals het aantal banen. Dat is vooral te zien in de zakelijke dienstverlening. Opvallend is wel dat Amsterdammers minder besteden in het centrum. „Hier ligt een opdracht voor ons allemaal om de aantrekkelijkheid van de binnenstad voor mensen in de stad en de regio te versterken”, zegt de ondernemersvereniging.