Financieel/Carrière
1850296689
Carrière

Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in Nederland afgenomen

Amsterdam - Door de coronacrisis is de positie van vrouwen in Nederland iets gelijker geworden met die van mannen. Ons land stijgt met zeven plaatsen naar plek 31 op de Global Gender Gap Index van het World Economic Forum (WEF). We moeten landen als Rwanda en Namibië nog wel voor ons laten.

De arbeidsparticipatie en politieke invloed van vrouwen zijn in het afgelopen jaar toegenomen in Nederland, concludeert het WEF. Wat betreft toegang tot het onderwijs, gezondheidszorg en levensverwachting is er geen kloof tussen de sekses.

Parttimebaan

Wat betreft economische participatie en kansen doen we het minder goed. We staan op plek 57 in de wereld. Vrouwen hebben veel vaker een parttimebaan (75% versus 39% van de mannen) en minder vaak een leidinggevende positie.

Ook hebben we nog nooit een vrouwelijke premier gehad. Liefst 81 van de 156 onderzochte landen hebben wel eens een vrouwelijke leider gehad.

Baanverlies

Wereldwijd heeft de pandemie de gelijke positie van de vrouw juist verslechterd. Relatief meer vrouwen verloren hun baan en zij zijn oververtegenwoordigd in sectoren die hard door de crisis zijn geraakt, zoals administratieve functies. De sluiting van kinderopvang, scholen en ouderenzorg raakte ook vooral vrouwen.

Het WEF berekent dat het nu nog 136 jaar duurt voordat vrouwen volledig gelijk zijn aan mannen. In 2019 leek het er nog op dat dit in 99 jaar zou gebeuren.

Namibië en Rwanda

De ranglijst van gelijkheid tussen man en vrouw wordt aangevoerd door Scandinavische landen. IJsland staat bovenaan, gevolgd door Finland en Noorwegen. Daarna komen Nieuw-Zeeland, Zweden en Namibië. Rwanda, Litouwen, Ierland en Zwitserland maken de top tien compleet.

Onderaan de ranglijst bungelen islamitische landen als Afghanistan, Jemen, Irak, Pakistan en Syrië.