Financieel/Ondernemen
1850704
Ondernemen

Patiëntendata veiliger via nieuwe opslag

Guido van 't Noordende.

Guido van 't Noordende.

Amsterdam - Mensen hechten steeds meer waarde aan privacy. Patiënten waken over hun medische gegevens: mag elke fysiotherapeut, apotheker of ziekenhuis alles over ingrepen en ziekten maar weten? Het bedrijf Whitebox Systems biedt een alternatief.

Guido van 't Noordende.

Guido van 't Noordende.

Je dossier met medicijngebruik is toegankelijk voor een groot aantal apotheken en artsen in de regio. Uit die data is veel op te maken. Kun je daar tegen optreden? Meer en meer mensen voelen die behoefte.

Oprichter en beveiligingsonderzoeker Guido van ’t Noordende (Universiteit van Amsterdam) heeft een systeem bedacht dat bij de huisarts in de behandelkamer komt. Dit witte kastje, dat vanaf 2013 met ict’ers en zorgverleners is ontwikkeld, werkt met versleuteld transport van elektronische gegevens naar andere artsen.

Geslaagde test

De Whitebox is op alle inlogpunten zwaar beveiligd en alleen toegankelijk voor wie van de patiënt toestemming krijgt - en bij medische noodgevallen volgens de wet. De pilot met de Huisartsenkring Amsterdam geldt als geslaagd. Komende week rolt de spin-off van de universiteit uit naar op de hele Nederlandse zorgmarkt.

„Het belangrijkste voor ons is dat artsen patiëntgegevens eenvoudig en veilig kunnen uitwisselen, met alleen degenen die er van de patiënt toestemming voor hebben gekregen”, aldus van ’t Noordende. Zorgverzekeraars krijgen bijvoorbeeld geen toegang.

’Geheimhouding waarborgen’

„De patiënt blijft aan het stuur met een eigen account. De toegang tot zijn elektronische data is voortdurend te wijzigen. Mensen moeten de gevoeligste zaken over bijvoorbeeld medicijngebruik of allergieën met hun zorgverlener kunnen delen, in het vertrouwen dat geheimhouding over hun gegevens en medisch dossier overal overeind blijft.”

Whitebox komt naar de markt nadat het voor meer instanties toegankelijke Elektronisch Patiëntendossier (EPD) strandde in de Eerste Kamer. Veel artsen keren zich tegen het centrale uitwisselpunt van patiëntengegevens, het Landelijk Schakelpunt, dat daarvoor in de plaats is gekomen. Ze vinden dat hun beroepsgeheim erdoor wordt geschaad.

Terrein winnen

„Privacy wordt voor mensen, en ook artsen, alleen maar belangrijker. Kijk naar de lopende discussies over de sleepwet en Facebook. Mensen beseffen steeds beter dat hun dossiers onder het beroepsgeheim van de huisartsen vallen. Wie niet bevoegd is, krijgt geen toegang”, aldus de in computerwetenschappen gepromoveerde van ‘t Noordende.

Whitebox is een alternatief voor het centraal geleide Landelijk Schakelpunt. Met geslaagde voorbeelden en voorlichting voor artsen, patiëntenverenigingen, verzekeraars en ziekenhuizen denkt Whitebox gestaag terrein te winnen.

„Beide systemen kunnen naast elkaar werken. We merkten met het testen dat het lokale, kleinschalige voor gebruikers voordelen heeft: mensen kiezen meestal artsen en instellingen in hun regio die dicht bij hen staan. Eigenlijk zoals zorgverleners werken.”

Meer bescherming

Whitebox ontving subsidies voor wetenschappelijk onderzoek. Investeerders staan nu klaar. Een licentie op het kastje inclusief dienstverlening kost huisartsen tussen €225 en €460 per jaar.

Het bedrijf dat vijf werknemers telt, werkt ook aan andere oplossingen voor huisartsenpraktijken. Zo reageert het op de markt van wearables, horloges en apparaatjes die geen diagnose stellen maar data van hartslag tot bloeddruk leveren. „Telkens geldt voor ons dat privacybescherming van meet af in het ontwerp moet zitten”, aldus Van ’t Noordende. „Technisch is daarin veel bescherming mogelijk.”