Nieuws/Financieel
1856455
Financieel

Column: Tij is gekeerd in Europa

Na jaren van kostenbesparingen en consolidatie lijkt het tij voor Europese bedrijven eindelijk gekeerd. Met de wind in de rug van de wereldwijd aantrekkende groei, kunnen bedrijven dankzij spotgoedkope financieringskosten, groeiende winstmarges en gezonde balansen investeren in productiviteit en technologie, en natuurlijk hun aandeelhouders belonen.

Dat beeld geven 143 analisten over Europa, in een pas gepubliceerd analistenonderzoek van Fidelity International. De analisten spreken jaarlijks bestuurders van ruim 16.000 bedrijven, en geven daarna in een jaarlijkse enquête aan hoe bedrijven volgens hen tegen het komende jaar aankijken. Dit levert waardevolle inzichten op, bijvoorbeeld in aankomende ontwikkelingen die anders pas veel later zichtbaar zouden worden in officiële cijfers.

Investeren in groei

Zo melden de analisten dat bestuurders in het bedrijfsleven beduidend positiever zijn over de vooruitzichten voor hun bedrijf dan vorig jaar. Het vertrouwen van bestuurders om te investeren in hun eigen bedrijf is flink gegroeid, en ruim 40% verwacht hogere kapitaaluitgaven. Weliswaar ligt daarbij de nadruk op onderhoud, maar toch beginnen bedrijven ook meer te investeren in groei. Ruim de helft van de analisten verwacht dat het rendement op geïnvesteerd kapitaal zal toenemen, dankzij een combinatie van kostenbesparingen en stijgende vraag. Het beeld in Europa is in dit opzicht het meest rooskleurige in de wereld.

Toch is ook duidelijk dat bedrijven niet de besparingsdiscipline los kunnen laten die hen door de laatste twee recessies heeft geloodst. Het terugschroeven van kosten blijft in Europa, meer dan bijvoorbeeld in de VS, een van de belangrijkste factoren voor de winstgroei. Er zijn dan ook minder analisten die denken dat bedrijven winstgroei kunnen halen uit hun prijsstellingsvermogen.

Dividend opgekrikt

Een hoger rendement op kapitaal en een gezonde balans betekent in veel gevallen dat het dividend opgekrikt kan worden. Zes op de tien van de analisten verwacht een toename in uitkeringen aan investeerders, hoger dan elders in de wereld – behalve in de VS.

Er worden de komende twee jaar ook meer fusies en overnames verwacht. Het gaat dan vooral om kleine acquisities om de groei te bevorderen in plaats van grote strategische deals; die zullen in de VS prominenter zijn.

Het lijkt over het algemeen goed te gaan met Europa. De angst voor deflatie is gaan liggen nu het beter gaat met de landen aan de periferie van de eurozone. De bezuinigingen zijn niet meer zo ingrijpend, en de verwachting is dat de lonen zullen stijgen, wat weer leidt tot een toename in koopkracht. De uitzondering hierop is het Verenigd Koninkrijk, dat sinds begin 2017 kampt met een daling van het reële loon, deels door de inflatie na het Brexit-referendum.

Toch zijn er ook minder gunstige ontwikkelingen. Zo heeft de Brexit een remmende werking op strategische investeringsplannen in het VK, meer nog dan vorig jaar. Ook zijn de analisten bezorgd over de politieke risico’s en instabiliteit binnen Europa, wat wel eens roet in het eten zou kunnen gooien van de anders zo smakelijke bedrijfsresultaten.

Michael Sayers is hoofd aandelenresearch bij Fidelity International.