Financieel/Ondernemen
1869399311
Ondernemen

Aantal faillissementen loopt langzaam op

Steeds meer bedrijven moeten hun deuren sluiten.

Steeds meer bedrijven moeten hun deuren sluiten.

Amsterdam - Het aantal faillissementen neemt sinds augustus langzaam toe. De afgelopen maand zijn er 185 bedrijven failliet gegaan. Dat is beduidend meer dan het maandgemiddelde van 2021 (128) en ook meer dan het maandgemiddelde in de periode van januari tot en met oktober 2022 (142), blijkt uit het nieuwste KVK Trendrapport Bedrijfsleven.

Steeds meer bedrijven moeten hun deuren sluiten.

Steeds meer bedrijven moeten hun deuren sluiten.

„Stap voor stap neemt het aantal faillissementen toe, maar het is nog steeds historisch laag, lager dan in de periode voor de coronapandemie”, duidt Erik Stam, hoogleraar Economie aan de Universiteit van Utrecht. „Ondanks alle macroeconomische dynamiek van de afgelopen maanden zijn de aantallen starters en stoppers behoorlijk stabiel, en is er nog steeds een forse netto toename van het aantal bedrijven.”

Op 1 november 2022 waren er in het Handelsregister 2.305.289 economisch actieve ondernemingen ingeschreven. Ten opzichte van een jaar geleden zijn er 119.207 ondernemingen bij gekomen, een toename van 5,5% in één jaar tijd. Het aantal starters is al vijf maanden vrijwel stabiel en schommelt tussen de 21.000 en 22.000 per maand. De laatste zes maanden (juni tot en met oktober 2022) is de toename in het aantal starters een fractie hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Het aantal stoppers is ook iets hoger dan dezelfde periode vorig jaar.

De meeste stoppers zijn te vinden in de bouw. Daar staat tegenover dat ook het aantal starters toeneemt. Per saldo is er daarmee nog steeds een groei in het aantal bedrijven dat actief is in de bouw. In de autohandel lijkt de groei van het aantal bedrijven wel tot stilstand te zijn gekomen. Er waren meer stoppers en minder starters wat resulteert in een kleine afname.