Nieuws/Financieel
1872126
Financieel

Boete voor Geldshop en Geldlenen

Amsterdam - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft boetes uitgedeeld aan Geldshop en Geldlenen, twee bemiddelaars in consumptief krediet. De twee instellingen kregen de boete omdat zij standaard een vergoeding in rekening gebracht bij consumenten voor bemiddeling in consumptief krediet, terwijl dit niet is toegestaan.

Daarnaast hebben zij misleidende informatie aan klanten verstrekt en daarbij huisbezoeken afgelegd om krediet af te sluiten, terwijl dit bij consumptief krediet niet is toegestaan, zo meldt de AFM. De overtredingen waarvoor de boete van €270.000 per bemiddelaar geldt, zijn begaan tussen 1 januari 2011 en 6 april 2012.

Provisie

Voor de bemiddeling in consumptief krediet geldt een provisiegebod. „Een bemiddelaar in consumptief krediet mag uitsluitend beloond worden door middel van een doorlopende maandelijkse provisie van de kredietaanbieder. Een andere vergoeding is niet toegestaan”, aldus de AFM. „Daarmee wil de wetgever voorkomen dat er een productiejacht door kredietbemiddelaars ontstaat. Voor bemiddeling in aan het krediet gelieerde bijverzekeringen, zoals een overlijdensrisicoverzekering, mag een kredietbemiddelaar eventueel wel een passende vergoeding in rekening brengen aan de klant.”

Vergoeding

Geldshop en Geldlenen handelden echter in strijd met dit provisiegebod: zij brachten bij klanten die een consumptief krediet afsloten een ‘verrichtingenvergoeding’ in rekening. De bedragen hiervoor varieerden van €199 tot €999. Geldshop deed dat in de eerder genoemde periode bij 1717 klanten, Geldlenen bij 3940 klanten.

Verder bleek uit het onderzoek van de AFM dat Geldshop en Geldlenen te laat, onjuist, onvolledig, onduidelijk, onbegrijpelijk en of dubbelzinnig communiceerden over hun dienstverlening en de daarbij behorende kosten. Hierdoor hebben consumenten mogelijk op basis van onvolledige informatie een keuze moeten maken.

Bezoek

Ook verwijt de AFM Geldshop en Geldlenen dat hun beleid zodanig was ingericht dat consumenten thuis werden bezocht, zonder dat dit huisbezoek op initiatief van de consument tot stand kwam. Tijdens dit bezoek werd het krediet afgesloten en de machtiging voor de ‘verrichtingenvergoeding’ ondertekend. Colportage bij consumptief krediet is verboden om de consument te beschermen tegen misleiding, verrassing en mogelijke psychologische druk.

De AFM heeft de boetes in 2014 opgelegd. Geldshop en Geldlenen zijn na de boeteoplegging in 2014 in beroep gegaan en vervolgens in hoger beroep. Inmiddels zijn de boetes onherroepelijk geworden en mogen ze gepubliceerd worden. Geldshop en Geldlenen hebben aangegeven na april 2012 hun beleid te hebben aangepast.