Financieel/Geld
1901852743
Geld

Kifid: geld terug bij doorlopend krediet

DEN HAAG - Wie een doorlopend krediet afsluit mag verwachten dat de rente in de pas blijft met de marktrente, die de afgelopen jaren ver is terugevallen. Dat stelt de Commissie van Beroep van het financiële klachteninstituut Kifid.

De uitspraak betrof een doorlopend krediet van een consument bij Interbank, maar het kan ook gevolgen hebben in vele andere zaken.

De rente op het krediet bij Interbank volgde sinds 2005 niet meer de marktrente, hoewel die na de crisis een scherpe daling inzette. In de voorwaarden van het krediet stond echter dat Interbank de bevoegdheid had om de rente tussentijds te wijzigen. Maar dat wijzigingsbeding hoort twee kanten op te werken. De consumenten mochten ook verwachten dat de bank de rente zou verlagen als de marktrente zou dalen.

Terugbetalen

Volgens het Kifid moet Interbank voor de consument de verschuldigde rente vanaf 2005 opnieuw berekenen en te veel betaalde rente over de hele periode terugbetalen. De uitspraak is bindend.

Claimstichting Geldbelangen vreesde onlangs nog voor een draai van het klachteninstituut, toen Kifid besloot toch eerst de mening van betrokken partijen te willen horen over recente, vergelijkbare conclusies van onder meer de Hoge Raad.

Kifid heeft nog tientallen soortgelijke klachten in behandeling, die zijn aangehouden in afwachting van de einduitspraak van de Commissie van Beroep. Deze zullen komende tijd worden beoordeeld.

Tiental banken

Interbank is onderdeel van Crédit Agricole Consumer Finance Nederland. Volgens Rob Goedhart van Geldbelangen betekent de uitspraak sowieso dat consumenten teveel betaalde rente terugkrijgen van een tiental andere banken die onder Crédit Agricole vallen, zoals Voordeelbank, IDM Finance, Finata Bank en een tiental andere merken.

Goedhart: „De bank heeft in 2019 al gezegd dat ze uitvoering zou gaan geven aan een compensatieregeling. De bank gaat de klanten benaderen, maar die klant moet zelf nog wel actie ondernemen.” Geldbelangen roept (oud)klanten daarom op alert te zijn op de berichten van de bank.

Gestopt

Interbank is per 1 augustus vorig jaar gestopt met het aanbieden van doorlopend krediet. Volgens het vakblad InFinance is de bank bovendien van plan om per 1 mei alle nog lopende doorlopende kredieten op te zeggen. ABN Amro is vorig jaar ook gestopt met het verstrekken van nieuwe doorlopende kredieten.

Marktrente

Als referentie voor de marktrente bij doorlopend consumptief krediet geldt de rentereeks zoals De Nederlandse Bank die sinds juni 2010 publiceert. Voor de eerdere periode moet volgens het Kifid de CBS-rentereeks gecorrigeerd met 0,91 procentpunt worden gehanteerd. Die rente ligt overigens wel fors boven rente op andere leningsvormen.