Financieel/Geld
1905994805
Geld

Consumenten klagen meer over bankzaken

Amsterdam - Consumenten hebben vorig jaar meer klachten ingediend over banken bij klachteninstituut Kifid. In de meeste gevallen werden de banken in het gelijk gesteld, zo blijkt uit het jaarverslag van het Kifid.

Dat geldt ook voor het totaal aantal klachten dat over financiële dienstverleners in 2020 bij het Kifid zijn binnen gekomen. Van de ruim 3200 klachten werden in 200 zaken de consument in het gelijk gesteld. In bijna 900 zaken verklaarde het Kifid de klachten ongegrond.

Bemiddeling

Bijna de helft van alle klachten werd opgelost met bemiddeling of een schikking. Hoewel de uitkomsten van die bemiddeling niet openbaar zijn, betekent het volgens het Kifid dat in de regel beide partijen hiermee tevreden zijn. Mocht dat namelijk niet zo zijn, kan de consument het Kifid vragen om alsnog een uitspraak te doen.

Terwijl de 640 klachten over bankzaken een toename van 5% was, daalde het aandeel klachten over hypotheken van 22% tot 16% (514 klachten). Net als andere jaren werd het meest geklaagd over schadeverzekeringen, 37% (1196 klachten) van het totaal aantal behandelde klachten.

Rente

Een belangrijke uitspraak betrof die over de rente die banken doorlopende of flexibele kredieten rekenen. Consumenten mogen volgens het Kifid verwachten dat die rente in de pas blijft met de relevante marktrente. Dat de bank mag de eenzijdig, maar die bewegingsvrijheid is beperkt.

Het Kifid droeg de banken in kwestie, ABN Amro, Santander en Hollandsche Disconto Voorschotbank de zaken opnieuw te berekenen en te veel ontvangen geld terug te storten. Alle drie de banken gingen echter tegen de uitspraak in beroep, al heeft ABN Amro alweer besloten alle gerechtelijke procedures over deze zaak te stoppen.

Ook bleven er klachten binnenkomen over boeterente die betaald moeten worden bij het eerder oversluiten of vervroegd aflossen van de hypotheek. Consumenten betwisten veelal de berekening van de rentevergoeding, zo staat in het jaarverslag.