Nieuws/Financieel
1906156
Financieel

Minder klachten over zorgverzekeraars

Amsterdam - De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) heeft vorig jaar fors minder klachten ontvangen over zorgverzekeraars. In 2017 ontving het SKGZ 2.246. In 2016 waren dit er nog 3.050.

Dit blijkt uit het jaarverslag over 2017 van de SKGZ. De top drie onderwerpen van klachten bleef onveranderd ten opzichte van 2016. Na medisch- specialistische zorg volgden plastische chirurgie en hulpmiddelenzorg. Bij de top drie onderwerpen van geschillen staat evenals in 2016 op drie plastische chirurgie, op twee premiezaken en op één medisch-specialistische zorg.

Zorgpremie

De SKGZ, door de ministers van Financiën en VWS aangewezen als geschilleninstantie voor de ziektekostenverzekeringen, ziet een aantal bedreigingen voor het huidige zorgstelsel. Een daarvan is de premiehoogte. „De premie die aan de verzekeraar moet worden betaald, kent een natuurlijk maximum. Ga je daar overheen, dan creëer je meer wanbetalers en onverzekerden”, aldus voorzitter Toon van Mierlo.

Ziekenfonds

Verder ziet de SKGZ dat er nog veel verbeteringen mogelijk zijn. Van Mierlo: „Er is winst te behalen op het terrein van de zorginkoop en het scheppen van transparantie in het productaanbod. Vanuit die optiek is er geen enkele aanleiding om terug te keren naar een soort ziekenfonds. Wie denkt dat dit goedkoper zal zijn, komt bedrogen uit.”

Tevens suggereert hij dat collectiviteiten de marktwerking belemmeren. „Ze hebben nauwelijks toegevoegde waarde als het gaat om het verbeteren van het zorgaanbod.”