Nieuws/Financieel
1906442
Financieel

Melkveehouder moet koeienvoer zelf verbouwen

Melkveehouders moeten voldoende grond hebben om de koeien te voeren.

Melkveehouders moeten voldoende grond hebben om de koeien te voeren.

Den Haag - Melkveehouders moeten voldoende eigen grond hebben om zelf voor voer te kunnen zorgen voor hun koeien. Boeren mogen in 2025 nog maar voor een derde van de eiwitten die de melkkoeien nodig hebben, afhankelijk zijn van de diervoederindustrie om verdere intensivering van de melkveehouderij te stoppen.

Melkveehouders moeten voldoende grond hebben om de koeien te voeren.

Melkveehouders moeten voldoende grond hebben om de koeien te voeren.

Dat staat in een bindend advies van de commissie Grondgebondenheid Melkveehouderij in opdracht van landbouworganisatie LTO en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), de brancheorganisatie van de zuivelindustrie. Hoewel het advies strekt tot 2025, gaat de commissie ervan uit dat Nederlandse melkveehouders in 2040 geheel zelfvoorzienend zijn en geen voer meer onttrekken van de diervoederindustrie.

Het advies betekent niet dat melkveehouder meer koeien in de wei moeten laten lopen. ,,Wij gaan niet over weidegang”, zegt commissievoorzitter Ton Loman. ,,Een boer kan zijn koeien gewoon op stal laten staan. In de praktijk betekent dit wel dat boeren meer eiwitrijke grassen en in de toekomst misschien ook lupine zullen verbouwen in plaats van mais. En zij zullen minder soja- en palmproducten importeren.”

Intensivering

Melkveehouders die te weinig grond hebben, moeten of de veestapel inkrimpen dan wel buurtcontracten sluiten met boeren binnen een straal van 20 kilometer om aan voldoende eiwitrijke gewassen te voorzien. Loman: ,,Je begrijpt dat ons advies niet bepaald een stimulans is voor verdere intensivering vanin de melkveehouderij.”

Door de intensivering in de melkveehouderij is de verhouding tussen het aantal koeien en de hoeveelheid grond die een boer heeft, onder druk komen te staan. Daardoor moet de boer meer mest afvoeren, wat leidde tot schade aan de natuur, het milieu en het landschap. Omdat LTO en NZO niet gezamenlijk tot een oplossing konden komen, hebben ze de commissie gevraagd om een bindend andvies.

Consumenten en supermarkt

Volgens de commissie hebben de boeren grote economische voordelen als zij zelfvoorzienend zijn. Zij kunnen zich onderscheiden van andere melkproducerende landen, omdat zij beter kunnen inspringen op de vraag naar duurzamere producten door consumenten en supermarkten.

Daarnaast worden de boeren minder afhankelijk van de steeds meer fluctuerende prijzen van diervoedergrondstoffen op de wereldmarkt. Door grondstoffenschaarste vanwege de groei van de werledbevolking en klimaatverandering nemen prijsschommelingen toe en wordt diervoeder steeds duurder, aldus de commissie in het rapport.