Nieuws/Financieel
1909384694
Financieel

Fors hogere omzet voor Pharming

Leiden - Pharming heeft de omzet in de eerste helft van het jaar flink zien groeien. De opbrengsten dikten in de eerste zes maanden van het jaar met 31 procent aan, tot 77,9 miljoen euro. Dat kwam donderdag naar voren uit het handelsbericht van de biotechnoloog.

De omzet in de Verenigde Staten steeg met 33 procent op jaarbasis, ondanks toegenomen concurrentie. In Europa en de rest van de wereld bleven de productverkopen in de eerste zes maanden van het jaar stabiel, voornamelijk door meer concurrentie op bepaalde Oost-Europese markten na de lancering van concurrerende producten. Dat werd enigszins gecompenseerd door een beperkte groei, als gevolg van nationale omzetplafonds, in de markten die door Pharming rechtstreeks worden bediend.

Pharming zag het operationele resultaat met 51 procent aandikken tot 24,6 miljoen euro. Dat kwam onder meer door "verbeterde kostenbeheersing". Onder de streep resteerde 13,6 miljoen euro, 60 procent meer dan een jaar eerder. Topman Sijmen de Vries sprak sterke resultaten, met stevige groei in een periode van hevige concurrentie. Hij gaf wel aan dat er op korte termijn druk op de levering van medicijn Ruconest kan ontstaan op de Europese markt, door de vraag en regelmatige noodzaak tot ad-hocleveringen in verschillende EU-markten na de tijdelijke tekorten aan uit bloedplasma bereide producten. "Deze druk zal worden weggenomen na goedkeuring van onze nieuwe productiefaciliteit, die volgend jaar in het eerste kwartaal wordt verwacht", aldus De Vries.

Aanhoudende groei

Pharming denk verder in de tweede helft van het jaar een tweede omvangrijke klinische studie met Ruconest te kunnen starten naar de behandeling van acuut nierfalen bij patiënten die percutane coronaire interventies (bijvoorbeeld dotteren of stents) ondergaan onder begeleiding van contrastversterkte onderzoeken. "Zodra de relevante autoriteiten goedkeuring hebben gegeven voor de start van deze studie, zullen we dit aankondigen", zei De Vries.

Voor de rest van het jaar voorziet Pharming een aanhoudende groei van de omzet en een handhaving van het positieve netto kwartaalresultaat gedurende het jaar.