Nieuws/Financieel
1924257
Financieel

FrieslandCampina versnelt duurzaamheidsslag

FrieslanCampina wil melkveehouderij versneld verduurzamen.

FrieslanCampina wil melkveehouderij versneld verduurzamen.

Amersfoort - FrieslandCampina gaat zijn koers om meer duurzame melk te produceren versnellen. De zuivelreus wil in 2019 de nieuwe Top-Zuivellijn introduceren met strenge eisen waaraan melkveehouders moeten voldoen.

FrieslanCampina wil melkveehouderij versneld verduurzamen.

FrieslanCampina wil melkveehouderij versneld verduurzamen.

De nieuwe zuivellijn stelt hogere eisen aan dierenwelzijn, natuur en klimaat. Zo moet de melkveehouder een lagere co2-uitstoot hebben. De boer wordt daarin al gestimuleerd door de nieuwe standaard voor grondgebondenheid. Vorige week hebben landbouworganisaties en de zuivelindustrie zich gecommitteerd aan een bindend advies, waarin staat dat melkveehouders in 2025 voor twederde in eigen voer moeten voorzien en nog maar voor een derde afhankelijk mag zijn van de diervoederindustrie.

FrieslandCampina verwacht dat 10 tot 15% van zijn boeren aan de eisen van de nieuwe Top-Zuivellijn kan voldoen. ,,Dat betekent ongeveer 20% van onze melkproductie en wij hebben in 2017 10,7 miljard liter melk geproduceerd”, zegt een woordvoerder.

Boeren die aan de strengere normen voldoen, krijgen meer geld voor hun melk. Hoe hoog dat tarief is, hangt af van de onderhandelingen met de retailers.

Overigens vallen biologische boeren niet onder de nieuwe zuivellijn van FrieslandCampina. ,,Biologische melk blijft een afzonderlijke richtlijn. Het wil ook helemaal niet zeggen dat een biologische melkveehouderij minder co2 uitstoot”, legt de woordvoerder uit.

De leden, dus de boeren die aangesloten zijn bij de zuivelcoöperatie FrieslandCampina moeten nog toestemming geven voor de Top-Zuivellijn. ,,Wij vragen onze leden zich versterkt in te zetten op de vraag naar duurzamere en speciale melkstromen”, zegt Frans Keurentjes, voorzitter van de zuivelcoöperatie. ,,Naast een hogere beloning voor duurzaamheid willen we gebalanceerd en marktgericht groeien.”