Nieuws/Financieel
1933836
Financieel

Pensioenopleving van korte duur

Amsterdam - De dekkingsgraden van de grootste pensioenfondsen zakken weer terug na een opleving in het begin van het jaar. De angst voor kortingen blijft.

Metaalfonds PMT waarschuwt daar in zijn kwartaalupdate zelfs expliciet voor. „Korten of niet, dat is eerlijk gezegd nog steeds de vraag, met nog steeds een onzeker antwoord”, schrijft PMT-voorzitter Jos Brocken in een toelichting.

Alle vijf grote fondsen (ABP, PFZW, PME, PMT en bpfBouw) zagen de actuele dekkingsgraad in het eerste kwartaal van dit jaar dalen ten opzichte van eind 2017. De dekkingsgraad laat zien hoeveel een pensioenfonds in kas heeft ten opzichte van de verplichtingen. Zijn de verplichtingen €100 en zit er €110 in kas, dan is de dekkingsgraad 110%.

Voor kortingen of indexaties wordt er gekeken naar de beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. Die steeg het afgelopen kwartaal wel, omdat er wat slechte maanden uit het begin van 2017 weggestreept konden worden.

Opleving

In januari kenden pensioenfondsen een opleving. De dekkingsgraad van PME steeg toen bijvoorbeeld naar 104% door gunstige renteontwikkelingen. Maar eind maart is die alweer teruggezakt naar 100,3%.

De zorgen worden ook bij zorgfonds PFZW gevoeld. Dat staat er van de grote fondsen het slechtste voor met een actuele en beleidsdekkingsgraad van 99,8%. Het rendement van de beleggingen van het fonds was in het afgelopen jaar ook nog eens negatief (-0,6%). Directeur Peter Borgdorff: „Het laat zien dat het herstel dat zich het afgelopen jaar aftekende nog broos is.”

Bij ambtenarenfonds ABP, het grootste van Nederland, spreekt men van een kentering. Voorzitter Corien Wortmann-Kool zegt: „Na vijf kwartalen met stijgende dekkingsgraden treedt er voor het eerst een kentering op. Hoewel de economie aantrekt in Nederland en daarbuiten, zien we tegelijk dat er onrust is op de financiële markten terwijl de rente in Nederland nagenoeg gelijk blijft. De dekkingsgraad bij ABP laat daardoor het eerste kwartaal van dit jaar een lichte daling zien. De verwachting voor onze deelnemers blijft ongewijzigd. We verwachten de komende vijf jaar de pensioenen niet of nauwelijks te kunnen verhogen met de inflatie. De kans op verlaging van de pensioenen is voor de korte termijn heel klein, maar blijft voor de middellange termijn aanwezig.”

Bekijk hieronder hoe de positie van de grootste vijf pensioenfondsen zich heeft ontwikkeld in het afgelopen kwartaal. Kun je de graphic niet zien, klik dan hier.