Nieuws/Financieel
1939417
Financieel

Column: Volatiliteit komt van centrale banken, niet van geopolitiek

Nu geopolitiek opnieuw volop in het nieuws is, vragen veel beleggers zich af wat de impact van die spanningen zal zijn op de economie en op de financiële markten.

Verklaart de geopolitieke spanning bijvoorbeeld de recente marktvolatiliteit? Tot op zekere hoogte wel, maar naar mijn mening geeft die analyse een misleidend beeld van wat de afgelopen jaren in de eerste plaats voor rendement heeft gezorgd.

Je kan namelijk stellen dat vooral het extreem soepele monetaire beleid de koersen van aandelen en obligaties heeft ondersteund. Je hoeft dan ook niet zozeer bang te zijn dat toenemende geopolitieke spanningen of een handelsoorlog tussen de VS en China tot een economische groeivertraging leiden. Eigenlijk moet je vooral kijken naar de bloeiende economie en de bijhorende prijsinflatie, die het nog altijd beter doen dan wat de obligatiemarkten inprijzen.

Agressieve toon

Toch willen we de meest in het oog springende geopolitieke gebeurtenissen even van naderbij bekijken. Neem bijvoorbeeld de agressieve toon van de Amerikaanse regering over importtarieven. Donald Trump richt zich voornamelijk op China, maar de tarieven treffen mogelijk ook Europa en andere handelspartners.

Hoogstwaarschijnlijk is die agressieve toon volledig politiek gedreven, gezien de breedte van de Amerikaanse economie. Zelfs als hierdoor de sectoren opleven die het meest worden getroffen door buitenlandse 'dumping', dan zou dat nauwelijks impact hebben op de algehele Amerikaanse economie.

Met de tussentijdse verkiezingen in het vooruitzicht wil Trump de stem van de arbeiders veiligstellen. Hij loopt immers het risico die kwijt te spelen, omdat zijn meest 'succesvolle' beleidsinitiatief tot op heden, de belastinghervorming, veel beter is geweest voor Wall Street dan voor Main Street.

Die verkiezingen zullen dan wel een duidelijke winnaar opleveren, het ontwarren van 30 jaar globalisering zal in de praktijk veel complexer blijken. Er is dan ook alle kans dat Trumps invoerheffingen de wereldwijde economie veel minder zullen beïnvloeden dan momenteel wordt gevreesd.

Luchtaanvallen

Over de recente luchtaanvallen kan ik dan weer zeggen dat hun ambitie al met al beperkt is. Bij gebrek aan een beter woord, willen die aanvallen enkel het gebruik van chemische wapens ‘indammen’. Een vastberadener houding tegenover het Assad-regime is er nog niet van gekomen. Voorlopig lijkt deze actie een grotendeels lokale kwestie te blijven.

Ondanks de talrijke geopolitieke brandhaarden heeft de economische groei zich steeds hersteld. Het mondiale financiële stelsel is nu veel beter gekapitaliseerd en minder verweven. Dat zal de mate beperken waarin deze geopolitieke gebeurtenissen economische 'schokgolven' veroorzaken, veel minder dan in de periode onmiddellijk na de financiële crisis.

Maar deze positieve kijk op geopolitiek maakt mij nog geen enthousiaste koper van aandelen en obligaties. Als de economische gevolgen van deze recente spanningen inderdaad meer meevallen dan men denkt, dan moeten de centrale banken het monetair beleid wel verder verstrakken, wat tot grotere spreiding in koersen kan leiden.

Woelige wateren

Verwacht in dit scenario dus eerder woelige wateren dan een opkomend tij dat alle boten optilt. De recente volatiliteit die we sinds begin 2018 hebben meegemaakt, blijft mogelijk nog een tijd aanhouden. Tegelijk is een langdurige bearmarkt eerder onwaarschijnlijk, dankzij de overvloedige liquiditeit in het systeem.

De recente voorbeelden van Facebook en WPP tonen dat aandelen eerder worden beïnvloed door specifieke gebeurtenissen dan door de bredere geopolitieke of macro-economische omgeving. Dat is perfect normaal, maar je kunt dat makkelijk vergeten na een lange periode wanneer dat niet zo was.

Paras Anand is CIO Europese aandelen bij Fidelity International.