Nieuws/Financieel
1952687
Financieel

Koolmees laat polder met rust

’Dreigen heeft geen zin in pensioendiscussie’

Den Haag - Minister Koolmees (Sociale Zaken) gaat de polder in de pensioendiscussie niet meer een deadline opleggen om met een akkoord te komen. Dat heeft volgens de D66’er geen zin.

Koolmees sprak maandag op het congres van pensioenfonds ABP. Hij liet zich niet verleiden om de sociale partners een tijdschema op te leggen in de zich al jaren voortslepende discussie over een nieuw pensioenstelsel dat beter aansluit op de veranderde en veel flexibelere arbeidsmarkt.

In het regeerakkoord stond nog dat het kabinet begin 2018 op hoofdlijnen een akkoord uit de polder verwachtte. Vanuit politiek Den Haag klonk toen ook het geluid dat het ook een optie was om zonder de sociale partners een nieuw pensioenstelsel in te gaan richten.

Dat bleken vooral losse flodders en Koolmees is niet van plan het vuur opnieuw te openen. Er kwam maandag veel meer een verzoenende toon uit zijn mond. „Ik ga geen deadlines opleggen. Het pensioen is een arbeidsvoorwaarde, daar moet een breed draagvlak voor zijn. Het helpt niet om te gaan dreigen”, zei Koolmees.

Lente

De minister liet zich ook niet verleiden om iets los te laten over de vorderingen in het overleg tussen de werkgevers en de werknemers. Koolmees beperkte zich tot wat cryptische positiviteit. „Het is mei en dat is een maand van optimisme. Het is lente en alles staat weer in de bloei. Ook in de polder.”

Maar met zijn antwoord op de vraag of hij dan ook positieve signalen uit de polder ontvangt, duwde hij het optimisme ook meteen weer de kop in: „De signalen dat er een akkoord aan zit te komen, krijg ik al jarenlang.”

Zware beroepen

Koolmees ging ook nog in op een vraag uit de zaal over een vroeger pensioen voor de zware beroepen en wat zijn visie daar op is. De minister zegt dat het vooral een kwestie van definitie is. „We hebben het aan de sociale partners gevraagd en die hebben de opdracht teruggegeven en gezegd dat ze geen definitie van een zwaar beroep kunnen geven. Omdat 50% van de werknemers hun eigen beroep zwaar vindt.”

Een definitie van wat een zwaar beroep is, ontbreekt er dus nog niet en een oplossing voor deze groep is nog veel verder weg. Koolmees zei niet te geloven in een generieke oplossing voor iedereen. Maar wat het dan wel moet worden, weet de minister ook niet. „We zijn nog op zoek naar een ei van Columbus.”