Financieel/Ondernemen
1974175801
Ondernemen

Helft bedrijven kan hogere kosten niet of nauwelijks doorberekenen

Amsterdam - Ondernemers hebben te maken met sterke prijsstijgingen van onder andere energie en grondstoffen. In hoeverre zij deze gestegen kosten kunnen doorberekenen aan hun klanten verschilt sterk. Iets meer dan 6% geeft aan de kostenstijgingen helemaal niet te kunnen doorberekenen en 46% kan dat slechts voor een klein deel. Voor 43% is dat een groot deel en nog geen 4% zegt de kostenstijgingen volledig te kunnen doorberekenen.

Dit meldt het CBS op basis van de Conjunctuurenquête Nederland, die wordt gehouden in samenwerking met KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW. Meer dan de helft van de ondernemers ziet prijsstijgingen als meest zorgelijke ontwikkeling voor hun bedrijf in het komende jaar.

Ondernemers binnen de verhuur en handel van onroerend goed geven met bijna 23% het vaakst aan dat de gestegen kosten niet doorberekend kunnen worden. Dit is wel lager dan een jaar eerder, toen het aandeel in deze bedrijfstak boven de 50% lag. Ook binnen de landbouw, bosbouw en visserij zeggen relatief veel ondernemers verhoogde kosten niet door te kunnen berekenen. Binnen de industrie was dit percentage met ruim 2% het laagst.

Voor het komende jaar geeft ruim 56% van de ondernemers aan dat prijsstijgingen de meest zorgelijke ontwikkeling vormen voor hun bedrijf. Binnen de handel gaven ondernemers dit met ruim 66% het vaakst aan, binnen de horeca met ruim 31% het minst vaak.

In de horeca, delfstoffenwinning, en cultuur, sport en recreatie dachten begin 2023 flink meer ondernemers een winstgevend jaar achter de rug te hebben dan een jaar eerder. Dit zijn bedrijfstakken waarbij de economische situatie sterk veranderd is in 2022 ten opzichte van 2021. Toen hadden vooral de horeca en cultuur, sport en recreatie nog te maken met beperkende coronamaatregelen. Toch geeft nog steeds bijna 23% van de ondernemers in de cultuur, sport en recreatie rode cijfers aan over 2022, het meest van alle bedrijfstakken. Ondernemers in de bouw gaven het vaakst aan winstgevend te zijn geweest in 2022, iets meer dan 82%.