Nieuws/Financieel
1976134798
Financieel

Winstval voor veevoerreus ForFarmers

Slechte resultaten in het Verenigd Koninkrijk en hoge inkoopprijzen van grondstoffen hebben gezorgd voor een winstval van bijna 70% bij ForFarmers. Daarnaast ziet de Achterhoekse veevoederfabrikant zich door de stikstofdiscussie genoodzaakt zijn strategie voor komende vijf jaar bij te stellen.

Bij ForFarmers gaat 2019 in de boeken als een lastig jaar. De veevoerreus wist zijn omzet nog wel met 2,4% te laten groeien tot €2,5 miljard, maar dat kwam vooral door overnames. Autonoom daalde de omzet afgelopen jaar met een zelfde percentage.

Het onderliggende bedrijfsresultaat (ebitda) daalde vaan €100,1 miljoen in 2018 naar €88,5 miljoen in 2019. In diezelfde periode slonk de nettowinst maar liefst 69,8% tot €17,7 miljoen.

"ForFarmers moet zich opnieuw uitvinden"

Dit vindt DFT-verslaggever Gert van Harskamp:

„Veevoergigant ForFarmers zal zich opnieuw moeten uitvinden op een manier die past bij een West-Europese landbouw met minder milieu-impact en een fors kleinere veestapel.”

@GertvanHarskamp op Twitter

ForFarmers wijt die winstval aan een waardevermindering van de goodwill in het Verenigd Koninkrijk. Daar werd slechter gepresteerd dan verwacht. De veevoerfabrikant verkocht minder voer aan de Britse boeren, omdat de dieren door het zachte najaar langer in de wei konden blijven lopen. „We hebben de afzetmogelijkheden in het Verenigd Koninkrijk naar beneden bijgesteld”, zegt Yoram Knoop, ceo van ForFarmers.

Toch ziet ForFarmers door de Brexit voor de toekomst juist weer groeimogelijkheden in het Verenigd Koninkrijk. Door de onzekerheid houden Britse boeren nu de hand op de knip en wordt er nauwelijk geïnvesteerd in de veestapel en in hun bedrijven. Knoop: „Maar we verwachten nog steeds dat er voor onze Engelse activiteiten kansen komen, omdat de zelfvoorzienendheid in het Verenigd Koninkrijk heel laag is.”

Naast de winstval heeft ForFarmers nog steeds last van ongunstige inkoopprijzen van grondstoffen, die voor langere termijn zijn vastgelegd. ,,We hebben lering getrokken uit het inkoopincident van de eerste helft van 2019”, zegt Knoop. „We hebben de toegestane dekkingsperiode verkort. Ik kan niet zeggen dat het nooit meer kan gebeurden, maar het effect zal een volgende keer minder zijn. In de tweede helft van het jaar realiseerden we dan ook betere resultaten, ondanks verder teruglopende volumes vanwege lastige marktomstandigheden in alle landen, behalve Polen.”

Het bedrijfsresultaat pluste de laatste zes maanden van 2019 met 10,5%. In de eerste helft van afgelopen jaar lag die nog bijna een derde lager dan in dezelfde periode 2018.

Voor het 2020 verwacht Knoop de verbeterende resultaten van afgelopen half jaar te kunnen voortzetten. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met lagere volumes, omdat in heel Noordwest-Europa de veestapel mogelijk krimpt. „We zullen verder moeten groeien in onze portfolio specialiteiten (onder meer speciaalvoer voor jongvee, red.), waar een hogere marge zit”, zegt Knoop.

Daarnaast voert ForFarmers momenteel een reorganisatie door die een jaarlijkse kostenbesparing van €10 miljoen moet opleveren. Het bedrijf heeft al 123 banen kunnen schrappen.

Nieuwe stikstofstrategie

Door de stikstofdiscussie ziet ForFarmers zich genoodzaakt om de strategie voor komende vijf jaar bij te stellen. De voorgestelde maatregelen leiden volgens het bedrijf tot een inkrimping van de veestapel, wat automatisch gevolgen heeft voor de prestaties binnen het bedrijf. Ook in de rest van West-Europa ziet ForFamers overigens een toenemende maatschappelijk discussie over de milieu-impact van de agrarische sector, die kan leiden tot minder dieren. In mei presenteert ForFarmers zijn nieuwe strategie.

Knoop benadrukt dat de veevoerfabrikant de verschillende landbouworganisaties in het landbouwcollectief te steunen. Dat collectief is met minister Carola Schouten (Landbouw) in overleg over de maatregelen die genomen moeten worden om uit de stikstofimpasse te komen, zoals aanpassing van het voer en vernieuwingen van stallen.