Nieuws/Financieel
1982013
Financieel

Minder winst voor vastgoedfonds Bever

Wassenar - Bever Holding heeft vorig jaar het resultaat na belastingen fors lager zien uitkomen dan een jaar eerder. Dat kwam onder meer vanwege een lagere herwaardering van de vastgoedportefeuille in vergelijking met het voorgaande jaar.

Bever zette een resultaat na belasting in de boeken van 1,8 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 9,6 miljoen euro. De herwaardering van de vastgoedportefeuille bedroeg 3,6 miljoen euro, tegenover 13,8 miljoen euro in het voorgaand boekjaar. Na verwerking van het resultaat over het verslagjaar bedroeg het eigen vermogen eind 2017 zo'n 96,2 miljoen euro op een balanstotaal van 158,7 miljoen euro.

Het vastgoedbedrijf wist in 2015 in VolkerWessels een strategische partner te vinden voor projecten in Noordwijk. Het bedrijf streeft er naar definitief invulling te geven aan de strategische locaties in de badplaats. Inmiddels is hiervoor een principevraag ingediend.

Verder zal Bever zijn eigen vermogenspositie onder de loep nemen, waarbij niet-strategische objecten zullen worden verkocht. Andere objecten worden verhuurd of klaargemaakt voor verhuur. Verder wordt voor projecten aan de Belgische kust gezocht naar samenwerkingspartners. Dat kan zijn per project of voor een cluster van projecten.